Návod: Rozdelovanie diskov a ich príprava na použitie

Diskuze výhradně o operačním systému Windows 7

Moderátor: Moderátoři Živě.cz

Odeslat příspěvekod t85m 3. 2. 2010 22:33

Primárnym nástrojom pre rozdelenie diskov a ich prípravu je konzola Správa diskov. Slúži
na vytváranie diskových oddielov, prideľovanie označení diskom a formátovanie oblastí
a zväzkov. Interpreterom Správy diskov v príkazovom riadku je utilita DiskPart.

Prvé 3 oblasti na základnom disku sa vytvárajú ako primárne oblasti. Pri vytváraní štvrtej
oblasti sa automaticky vytvorí na zvyšku disku rozšírená oblasť a vytvorí sa aj logická jednotka
o veľkosti, ktorú určíme pri vytváraní. Každá ďalšia oblasť, ktorú sa pokúsime vytvoriť,
bude nasledujúcou logickou jednotkou na rozšírenej oblasti.
Primárne oblasti, logické jednotky a jednoduché zväzky sa vytvárajú nasledovným postupom:
1. V konzole Správa diskov, v grafickom zobrazení, klikneme pravým tlačidlom myši na
nealokovaný priestor. Z ponuky vyberieme položku Nový jednoduchý zväzok. Spustí
sa Sprievodca vytvorením nového jednoduchého zväzku. Klikneme na tlačidlo Ďalej.
2. Sprievodca ponúkne minimálnu a maximálnu veľkosť oddielu, ktorý chceme vytvárať.
Do poľa Veľkosť jednoduchého zväzku zadáme požadovanú kapacitu v MB
a klikneme na tlačidlo Ďalej.
3. V dialógovom okne Priradiť písmeno jednotky alebo cestu, sú položky:
»» Priradiť písmeno jednotky – priraďujeme označenie písmenom. Pod týmto
písmenom bude oddiel v systéme dostupný;
»» Pripojiť do prázdneho priečinka NTFS – priraďujeme cestu k existujúcemu
prázdnemu priečinku. (Používa sa v prípade, ak už nemáme k dispozícii
označenia písmenom alebo explicitne chceme mať oddiel dostupný pod daným
priečinkom.);
»» Nepriraďovať písmeno jednotky ani cestu na jednotke – vyberieme v prípade,
ak nie sme rozhodnutí o pripojení na priečinok alebo o označení písmenom.
Označenie alebo pripojenie je možné uskutočniť neskôr.
4. V dialógovom okne Formátovanie oblasti špecifikujeme, či oddiel bude
sformátovaný a akým súborovým systémom. Ak zvolíme možnosť Naformátovať
zväzok, existujú nasledovné možnosti:
»» Systém súborov – špecifikuje typ súborového systému. Pre oddiely do veľkosti 4
096 MB sú k dispozícii systémy FAT, FAT32 a NTFS; pre oddiely s veľkosťou 32 768
MB a nižšou je k dispozícii FAT32 a NTFS; pre oddiely nad 32 GB je k dispozícii
exFAT a NTFS. Predvoleným súborovým systémom je NTFS. Súborové systémy
FAT16 a FAT32 je možné konvertovať príkazom convert na NTFS;
»» Veľkosť alokačnej jednotky – nastavuje veľkosť klastra daného súborového
systému;
»» Označenie zväzku – definuje označenie daného oddielu;
»» Rýchle formátovanie – špecifikuje formátovanie bez kontroly chýb. Pri veľkých
oddieloch to znamená výrazné ušetrenie času. (Pri následnom úplnom
formátovaní chybné bloky budú označené a uzamknuté pre budúce použitie);
»» Zapnúť kompresiu priečinkov a súborov – zapína atribút kompresie NTFS oddielu.
Týka sa to len súborového systému NTFS; táto možnosť nebude dostupná pre
ostatné súborové systémy.
5. Klikneme na tlačidlo Ďalej.
6. Klikneme na tlačidlo Dokončiť.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vytváranie rozloženého, prekladaného a zrkadleného zväzku

Rozloženie, prekladanie a zrkadlenie znamená vytvorenie jedného zväzku rozšíreného na
niekoľko diskov. Vytvorenie rozloženého (spanned), prekladaného (striped) alebo zrkadleného
(mirrored) zväzku bude mať za následok skonvertovanie všetkých použitých diskov
na dynamické. Pri plánovaní a vytváraní rozložených, prekladaných alebo zrkadlených
zväzkov musíme zobrať do úvahy nasledovné fakty:
• Rozložený zväzok – používa voľný priestor na viacerých dynamických diskoch.
Ak máme nealokovaný priestor na dvoch alebo viacerých dynamických diskoch,
môžeme tieto oblasti skombinovať do rozloženého zväzku. Rozložený zväzok nemá
žiadnu odolnosť voči chybám, má priemernú rýchlosť čítania/zápisu a pri zlyhaní
ktoréhokoľvek z participujúcich diskov zlyhá celý oddiel a dáta na ňom sú stratené.
• Prekladaný zväzok – využíva voľný priestor na dvoch alebo viacerých dynamických
diskoch. Dáta ukladá proporcionálne na všetky participujúce disky v tzv. pásoch
(stripes), čo sú bloky dát obvykle veľkosti 64 KB. Výkon je oproti jednoduchému
a rozloženému zväzku vyšší. Počas vytvárania, pri alokovaní priestoru na diskoch,
systém vyberá vždy rovnakú kapacitu z každého disku. Celková kapacita bude súčtom
alokovaných priestorov jednotlivých diskov. Prekladaný zväzok nemá odolnosť voči
chybám a pri zlyhaní ktoréhokoľvek z participujúcich diskov zlyhá celý zväzok a dáta
na ňom sú stratené.
• Zrkadlený zväzok – v starších verziách operačných systémov bolo možné vytváranie
iba takých zväzkov, ktoré nemali odolnosť voči chybám. Windows 7 je prvým
operačným systémom, ktorý dokáže vytvárať zrkadlený zväzok.

Vo Windows 7 musia pri zrkadlení participovať dva dynamické disky. Systém na nich alokuje
rovnako veľké časti, ktoré sú po synchronizácii identickými kópiami. Ak dôjde k zlyhaniu
jedného z diskov, dáta sú naďalej dostupné.
Pre vytvorenie vyššie uvedených oddielov nie je nutné najprv konvertovať disky na dynamické.
Systém to pri výbere príslušného typu zväzku navrhne a vykoná počas vytvárania
zväzku. Jednoduché a rozložené zväzky môžu byť ďalej rozširované o nealokovaný priestor
na dostupných diskoch. Pre prekladaný a zrkadlený oddiel však musíme alokovať dostatok
priestoru pri vytváraní. Tieto typy diskov nemôžeme dodatočne rozširovať.
Rozložený, prekladaný alebo zrkadlený zväzok sa vytvára nasledovne:

1. V konzole Správa diskov, v grafickom zobrazení, klikneme pravým tlačidlom myši na
nealokovaný priestor. Z ponuky vyberieme položku Nový rozložený zväzok (resp.
prekladaný; zrkadlený). Spustí sa Sprievodca vytvorením nového rozloženého zväzku.
Klikneme na tlačidlo Ďalej.
2. Sprievodca ponúkne 2 zoznamy diskov s nealokovaným priestorom. Na ľavej strane
sú disky K dispozícii a na pravej strane disky Vybraté. Presúvať disky z jednej strany
na druhú môžeme pomocou tlačidiel Pridať, Odstrániť a Odstrániť všetky. Pre
jednotlivé typy zväzkov budeme postupovať nasledovne:

»» Rozložený zväzok – pridáme všetky participujúce disky do zoznamu Vybraté.
Kliknutím na disk v tomto zozname aktivujeme pole Vyberte veľkosť pre tento
disk. Každému z diskov určíme, akú časť z neho chceme použiť pre vytvorenie
rozloženého zväzku v MB. Zároveň získame prehľad o hodnotách celkovo
dostupného miesta pre vytvorenie zväzku a celkovej veľkosti zväzku.
»» Prekladaný zväzok – platí to isté ako pre rozložený zväzok. Rozdiel je iba v tom,
že pri prekladanom zväzku pridávame z každého participujúceho disku rovnakú
veľkosť v MB. Celková veľkosť oddielu sa rovná súčtu alokovaných priestorov.
»» Zrkadlený zväzok – pridáme do zoznamu Vybraté práve 2 disky. Maximálna
kapacita zrkadleného oddielu bude determinovaná najmenšou voľnou kapacitou
participujúcich diskov. Obdobne ako pri prekladanom zväzku, určíme iba jednu
hodnotu veľkosti disku, ktorá predstavuje kapacitu vytváraného zväzku. Alokuje
sa z oboch vybratých diskov. Ak určíme napr. veľkosť 2 MB, z oboch diskov sa
alikvotná časť vyhradí pre zrkadlený zväzok a spolu bude alokovaných 4 096 MB.
50% tohto priestoru však je použitá na odolnosť voči chybám, takže na zväzok
uložíme maximálne 2 048 MB.
3. Po konfigurácii všetkých potrebných atribútov zväzkov klikneme na tlačidlo Ďalej.
4. V dialógovom okne Priradiť písmeno jednotky alebo cestu určíme označenie alebo
pripojenie zväzku.
5. V dialógovom okne Formátovanie oblasti určíme, či oddiel bude sformátovaný
a akým súborovým systémom
6. Klikneme na tlačidlo Ďalej.
7. Klikneme na tlačidlo Dokončiť.
***
t85m
Junior

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků