Prehľad: rodina produktov Windows

Diskuze výhradně o operačním systému Windows 7

Moderátor: Moderátoři Živě.cz

Odeslat příspěvekod t85m 3. 2. 2010 22:52

Vznik Micorsoft Windows
Microsoft Windows (s pôvodným názvom Interface Manager) bol vyvinutý v roku 1983
vo verzii 1.0 a komerčne predstavený o dva roky neskôr vo verzii 1.0a ako grafické používateľské
rozhranie. V čase, keď kraľovali počítače PC XT, či v lepšom prípade PC AT, sa
nemohli naplno rozvinúť grafické možnosti tohto rozhrania. Podobne aj verzia 2.0 z roku
1987 sa nedočkala väčšieho rozšírenia. Zlom nastáva v roku 1990, keď bola na trh uvedená
verzia 3.0. Jedným z dôležitých technických predpokladov bola existencia 32-bitových procesorov
386 a postupný nástup generácie procesorov 486, ktoré poskytovali väčší výkon
a priepustnosť na svojich zberniciach.
Od tohto roku sa datuje obrovské rozšírenie Windows s počtom predaných licencií 60
miliónov v polovici roku 1994. Prakticky všetci veľkí (ale aj malí) výrobcovia programov
postupne opúšťali platformu MS DOS a prepisovali svoje produkty do Windows, resp. nové
verzie programov sa píšu už len pre tento operačný systém. Na sklonku roku 1994 bolo na
softvérovom trhu viac ako 10 000 aplikácií pre Windows, 2 500 spoločností sa zaoberalo
vývojom a programovaním aplikácií pod Windows a viac ako 500 výrobcov počítačových
komponentov podporovalo počítačové platformy pre Windows.
Vývoj produktu sa nezastavil a dnes rozoznávame celú rodinu operačných systémov Windows
s univerzálnou architektúrou a evolučne sa vyvíjajúcim grafickým používateľským
rozhraním, ktorá pokrýva široké spektrum používateľských požiadaviek, od administratívnych
aplikácií k výkonným, dobre zabezpečeným (robustným) a veľmi náročným systémom.

Operačné charakteristiky Windows 3.0
V zmysle termínov z predchádzajúcej kapitoly možno Windows 3.0 charakterizovať ako
operačné prostredie pracujúce na báze operačného systému MS DOS.
V čom spočíva jadro problému? MS Windows 3.0 mal síce na jednej strane niektoré vlastnosti
úplného 16-bitového operačného systému:
• zabezpečuje správu a kooperáciu systémových zdrojov;
• riadi a koordinuje beh jednotlivých úloh vzhľadom na ich využívanie systémových
zdrojov – umožňuje nepreemptívny multitasking;
• využíva celú dostupnú pamäť RAM a dôsledne aplikuje filozofiu virtuálnej pamäte;
• styk medzi počítačom a používateľom realizuje prostredníctvom grafického
používateľského rozhrania,
ale na druhej strane mal vlastnosti, ktoré ho nezaraďovali medzi úplné operačné systémy:
• pre svoj beh vyžadoval MS DOS;
• správa súborov bola založená na organizácii dát typu FAT a zabezpečoval ju MS DOS.
Odstraňovanie nedostatkov MS DOS-u teda pokročilo trochu ďalej.

Windows for Workgroups
Windows s integrovanými sieťovými službami bol pôvodne vyvíjaný v tesnej súčinnosti
s Windows NT ako jeho klient. Pretože sa však dokončenie Windows NT oproti pôvodnému
harmonogramu výrazne oneskorilo, uviedol Microsoft nový Windows na trh samostatne
koncom roku 1992 ako Windows for Workgroups vo verzii 3.1 pre siete typu peer-to-peer.
Na jeseň roku 1993 prišla na trh verzia 3.11 s nasledujúcimi najdôležitejšími sieťovými
vlastnosťami:
• podpora ovládačov NDIS 2, NDIS 3 a ODI1;
• podpora protokolov NetBEUI, IPX/SPX, (externe dodávané) TCP/IP a DLC;
• možnosť vzdialeného pripojenia po telefónnej linke prostredníctvom RAS(Remote
Access Server);
Z uvedených vlastností vidieť, že úloha MS DOS bola redukovaná len na zavedenie Windows
for Workgroups do operačnej pamäte, kde už dôsledne prebral všetky úlohy operačného
systému.Vzhľadom na podobné vlastnosti, budeme oba typy Windows 3.0 a Windows for Workgroups 3.11 nazývať Windows 3.x.

Vedúcim vývoja Microsoft Windows New Technology bol David Cutler, autor operačných
systémov pre počítače DEC triedy PDP-11, RSX-11M (počí-tačoví „pamätníci“ u nás ich
poznajú pod názvom SMEP a DOS-RV) a operačného systému VMS pre architektúru VAX.
Treba poznamenať, že oba tieto operačné systémy patrili vôbec k najúspešnejším operačným
systémom v celej histórii počítačových technológií.

Windows New Technology
Práce na projekte MS Windows NT sa začali v októbri 1988 a ostrá verzia bola predstavená
v lete 1992 vo verzii 3.0.
Pri uvedení na trh nebolo úplne vyhranené postavenie Windows NT, či ide o operačný
systém bežiaci len na samostatnom PC, alebo o sieťový operačný systém, najmä z dôvodu
značných hardvérových požiadaviek. Neskôr, povedľa samotného Windows NT prišiel na
trh Windows NT Advanced Server, ktorý zásadnejším spôsobom podporoval sieťové služby.
Vývoj produktu pokračoval projektom s kódovým označením Daytona, ktorý bol 23.9.1994
zavŕšený predstavením verzie Windows NT verzie 3.5 v dvoch prevedeniach: Windows NT
Workstation 3.5 a Windows NT 3.5 Server ako upgrade Windows NT Advanced Server.

Ako ďalší upgrade boli uvoľnené verzie Windows NT Server 4.0 a Windows NT Workstation
4.0. Len na ilustráciu uveďme, že výkon Windows NT Server 4.0 v porovnaní s Windows NT
Server 3.51 bol pri tlačových a súborových službách vyšší o 66 %.

Windows 9x
MS DOS, Windows 3.x našli svoje logické vyvrcholenie vo Windows 95. Smerom k Windows
NT je Windows 95 v pozícii klienta, ktorý efektívne využíva služby a vlastnosti Windows NT.
Vývoj Windows 95 sa začal v roku 1991 pod kódovým označením Chicago pod vedením
Brada Silverberga. Podľa údajov zo zákulisia, vo vývojárskom tíme pracovalo 600 programátorov,
ktorých objem práce sa vyčíslil na 222 človeko-rokov a viac ako 2 milióny testovacích
hodín. Ostrá verzia Windows 95 bola oficiálne predstavená 24.8.1995 v Redmonte (USA).
V polovici roku 1997 bolo predaných viac ako 50 miliónov balíkov Windows 95. Podľa
odhadov agentúry IDC (International Data Corporation) počet počítačov s legálne inštalovaným Windows 95 presiahol 132 miliónov. Najnovšie verzie komerčne najúspešnejšieho
softvéru, programových produktov VAR2 (Value Added Reseller) a obchodných aplikácií
boli prepísané do kódu Windows 9x. 95 % programového vybavenia vzdelávacieho a encyklopedického
charakteru bolo publikované na platforme Windows 9x.
Vývoj produktu sa prirodzene nezastavil a pokračoval pod kódovým označením Memphis.
11.6.1997 bola uvoľnená Beta One RTM Memphis, 23.7.1997 sa rozhodlo o definitívnom
názve nasledovníka Windows 95 – Windows 98. V auguste bola kľúčovým partnerom
Microsoftu, tzv. Microsoft Solution Provider3 sprístupnená Beta Two RTM – už pod názvom
Windows 98. Ostrá verzia Windows 98 bola celosvetovo uvedená na trh 25. júna 1998
v anglickej verzii. Slovenská verzia bola predstavená 30. septembra 1998.

Vlastnosti Windows 9x
Windows 9x bol úplný operačný systém v zmysle štyroch vlastností definovaných vyššie.
Vo svojej filozofii vychádzal dôsledne z architektúry rodiny Windows, čo znamená, že mal
všetky najdôležitejšie črty svojich predchodcov, či už ide o Windows 3.x alebo Windows NT
a zároveň sa snažil čo najviac zbaviť historickej príťaže MS DOS. Treba priznať, že autorom
operačného systému sa podarilo skĺbiť tie vlastnosti, ktoré boli dôvodom obrovského rozšírenia
Windows 3.x, s najprogresívnejšími operačnými technológiami:
• 100% spätná kompatibilita (Backward Compatibility) s Windows 3.x a MS DOS.
Znamená to, že všetky aplikácie, ktoré bežali v týchto operačných systémoch, bežali aj
tu, bez akejkoľvek potrebnej zmeny;
• bol dôsledne vybudovaný na 32-bitovej architektúre;
• podporoval preemptívny multitasking a multithreading pre 32-bitové aplikácie;
• podporoval semi-preemptívny multitasking 16-bitových dosovských a 16-bitových
windowsovských aplikácií;
• ovládače periférnych zariadení boli 32-bitové;
• každá 32-bitová windowsovská aplikácia sa spúštala vo vlastnom pamäťovom
priestore, z čoho vyplývala zvýšená odolnosť systému voči vnútorným chybám
aplikácií;
• mal implementovaný nový 32-bitový subsystém pre tlač;
• mal zabudovanú podporu súborového systému CDFS pre CD-ROM;
• poskytoval viac operačnej pamäte pre dosovské aplikácie, pretože využíval ovládače,
ktoré bežali v chránenom móde procesora. Každá dosovská úloha mala k dispozícii
(až) 620 KB konvenčnej pamäte;
• mal implementovaný implicitný protokol kompatibilný s IPX/SPX, podporoval NDIS
6.x, a ODI ovládače;
• podporoval 32-bitové protokoly NetBEUI a TCP/IP;
• do kódu Windows 98 bola zabudovaná časť jadra z Windows NT. Išlo o služby WDM,
ktoré poskytovali plnú 32-bitovú architektúru a zblíženie spolupráce Windows NT
a Windows 98;
• konverzný program na konverziu z FAT systému na FAT32;
• vstavaná podpora ACPI (Advanced Configuration and Power Interface). ACPI je
otvorený priemyselný štandard, ktorý definuje spôsoby šetrenia energie vypínaním
momentálne nevyužívaných systémových zdrojov (predovšetkým monitora a disku);
• podpora viacerých grafických kariet (a teda aj monitorov) v jednom PC;
• podpora USB;
• integrovaný inernetovský shell zjednocujúci ovládanie aplikácií pre prácu s lokálnymi
dátami a dátami, ktoré sa nachádzajú v sieti;
• WSH (Windows Scripting Host) slúžiaci na automatizáciu rutinných systémových
činností pomocou skriptov4. Podporované sú skripty Visual Basicu a Javy + jazyky
nezávislé od hardvérovej platformy, ako sú Perl, TCL, REXX a Python;
• ICW (Internet Connection Wizard) slúžiaci na rýchle a jednoduché pripojenie na internet;
• nový prostriedok na defragmentáciu disku Disk Defragmenter Optimization Wizard
okrem vykonávania bežnej defragmentácie diskov si vedie evidenciu najviac
využívaných aplikácií, ktoré prioritne ukladá do súvislých oblastí disku s konštantnou
polohou. Tento mechanizmus značne urýchľuje beh aplikácií;
• Windows Tune Up Wizard slúžiaci na rozvrhovanie niektorých systémových činností,
ktoré sa potom periodicky opakujú a zvyšujú výkonnosť celého systému;
• podpora štandardu IrDA;
• podpora pre klienta PPTP;
• podpora pre vytvorenie dial-up servera. Počítač s Windows 98 je potom prístupný po
telefónnej linke alebo prostredníctvom sieťových protokolov IPX/SPX alebo NeBEUI;
• podpora PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) kariet;
• podpora video záznamu technológiou ActiveMovie. Možno prehrávať dáta typu
MPEG audio, WAV audio, MPEG video, AVI video a Apple QuickTime video5;
• podpora DCOM (Distributed Component Object Model). Ide o technológiu, ktorá
umožňuje vytvárať sieťovo distribuované aplikácie transparentne vzhľadom na používateľa;
• Internet System Update slúžiaci na upgrade systémových súborov a ovládačov.
Mechanizmus, ktorý kontroluje hardvérové a softvérové komponenty nainštalované
na počítači a porovnáva ich verzie s údajmi na príslušných firemných internetovských
serveroch. Ak zistí novšiu verziu, automaticky ju downloaduje;
• System File Checker slúžiaci na overovanie konzistencie a opravu systémových dát
uložených na disku v prípade, ak sú poškodené alebo nesprávne modifikované;
• Microsoft System Information Utility zhromažďuje informácie o hardvérových
a softvérových komponentoch počítača. Tieto informácie slúžia na identifikáciu
a riešenie problémov, ktoré sa eventuálne vyskytnú pri behu alebo konfigurovaní
počítača;
• zdokonalená utilita Dr.Watson. Bola určená na detekciu a odstraňovanie softvérových
chýb. Dr.Watson zbieral a protokoloval na disk podrobné informácie o stave systému
v čase vyskytnutia sa chyby.

Windows 98 Second Edition
Windows 98 Second Edition bol uvoľnený v septembri 1999. Obsahoval novinky a opravy
z aktualizácie Windows 98 Service Pack 1 a nasledovné nové vlastnosti:
• Internet Explorer 5.0;
• Internet Connection Sharing – umožňoval viacerým používateľom bezpečne a úplne
transparentne zdieľať jediné pripojenie do internetu;
• Microsoft Active Accessibility (modul, ktorý uľahčoval používanie počítača ľuďom
s telesným hendikepom);
• DirectX API 6.1;
• Windows Media Player 6.1;
• Update WebTV;
• Lepšia podpora IEEE 1394;
• NetMeeting 3.0;
• Podpora hardvérového štandardu Device Bay7;
• Spolupráca s ACPI;
• Podpora WDM modemov;
• Opravy pre Y2K;
• podpora Wake-On-Lan;
• Dial-Up Networking, verzia 1.3.
Na prvý pohľad sa Windows 98 SE nelíšil od staršieho Windows 98. Inštalácia bola totožná,
rovnako aj chovanie systému. Jednoznačná identifikácia bola vo vlastnostiach systému,
kde bolo pri čísle verzie uvedené: Second Edition 4.10.2222. Od jesene 1999 boli české
Windows 98 SE už predinštalovávané na nové počítače, v predaji pomaly nahrádzali staršie
Windows 98.

Windows 2000
27. októbra 1998 Microsoft oznámil nový rad produktov operačného systému Microsoft
Windows NT – ako dosiaľ najvýznamnejší upgrade Microsoft Windows NT – nazvaný
Microsoft Windows 2000. Týmto prehlásením sa vyvíjané Windows NT Workstation 5.0 stali
Windows 2000 Professional a Windows NT Server 5.0 sa mení na Windows 2000 Server.
Celkovo produktový rad Windows 2000 obsahoval:
• Windows 2000 Professional bol určený predovšetkým pre osobné počítače a pracovné
stanice, kde sa vyžadovala dostatočná miera bezpečnosti a podpora mobilných
používateľov;
• Windows 2000 Server bol určený ako sieťový operačný systém pre malé a stredné
firmy. Dokázal pracovať na štvorprocesorových (SMP9) počítačoch pri adresovaní 4 GB
RAM;
• Windows 2000 Advanced Server (pôvodne Windows NT Server 5.0 Enterprise Edition)
bol o triedu výkonnejší aplikačný server. Pri adresovaní 8 GB operačnej pamäte
dokázal behať na osemprocesorových (SMP) počítačoch, podporoval clustering
a TCP/IP Network Load Balancing (NLB), ktorý umožňoval rozkladať sieťovú záťaž až
na 32 serverov;
• Windows 2000 Datacentre Server bol najvýkonnejší a funkčne najbohatší sieťový
operačný systém z dielne Microsoftu. Podporoval 16-cestné SMP systémy, clustering
na 4 počítače, adresovanie 64GB operačnej pamäte a NLB na 32 počítačov.
Aké sú jeho základné charakteristiky?
Išlo o úplný (t.j. pre svoje zavádzanie do operačnej pamäte už nevyužíva MS DOS) operačný
systém, ktorý bol kompatibilný s Windows 3.x. Dôsledne vychádzal z 32-bitovej architektúry
so všetkými výhodami chráneného režimu 32-bitových procesorov:
• podporoval procesory architektúry Intel x86 a Pentium, MIPS R4x00, DEC Alpha
AXP a PowerPC. Súčasne bol podporovaný ich symetrický multiprocesing (Symmetric
Multiprocessing Machine);
• mal implementovaný preemptívny multitasking;
• podporoval multithreading;
• jednou z mimoriadne dôležitých vlastností bola skutočnosť, že vyhovoval
bezpečnostnému štandardu C2.
• grafické používateľské rozhranie bolo totožné s Windows 95;
• podporoval PCI zbernicu;
• podporoval protokoly IPX/SP, TCP/IP, NetBEUI, DLC,, HTTP11, SNA12, PPP13 a PPTP14;
• podpora aplikácií, ktoré vyhovovali norme POSIX (Portable Operating System
Interface Based on Unix) 1003.115 a boli kompilované pod Windows NT;
• podpora sieťových operačných a komunikačných systémov:
»» Banyan VINES;
»» Digital PATHWORKS;
»» I BM LAN Server;
»» I BM SNA siete;
»» Siete NFS a TCP/IP;
»» Microsoft LAN Manager;
»» Novell NetWare 2.x/3.x a 4.x;
»» RAS (Remote Access Service), t.j. vzdialený prístup prostredníctvom X.2516 alebo
štandardnej telefónnej linky;
• zabudovaný Web server, Microsoft Internet Information Server 2.0, internetovský
prehliadač Microsoft Internet Explorer 3 a prostriedok na tvorbu webovských stránok
Microsoft FrontPage 1.1.

Windows Me
Na sklonku roku 1998 všetko nasvedčovalo tomu, že línia Windows 9x bude ukončená
edíciou Windows 98 SE. V septembri 1999 bola ale uvoľnená Beta 1; Beta 2 bola dostupná
v 21. januára 2000. Verejne bol predstavený na výstave CES v Las Vegas ako priamy
nasledovník Windows 98 SE. Ostrá verzia Windows Me (Windows Millenium) bola na trh
oficiálne uvedená 14. septembra 2000.

Windows XP
Windows XP je operačný systém určený pre všeobecné použitie na domácich alebo firemných
osobných počítačoch, notebookoch či multimediálnych centrách. Skratka XP je
odvodená z anglického slova eXPerience. Systém bol vyvíjaný pod kódovým označením
Whistler, má číselné označenie verzie 5.1. Jedná sa o priameho nasledovníka operačného
systému Windows 2000. Je to prvý operačný systém od spoločnosti Microsoft, ktorý je
určený ako pre domáce použitie, tak pre nasadenie vo firmách. Je založený na 32-bitovej
architektúre; vo verzii 64-bit Edition na 64-bitovej architektúre, ktorú ale musí podporovať
procesor (napr. AMD Athlon 64, Intel Itanium apod.) a na jadre systému Windows NT.
Windows XP má zásadne vylepšený vzhľad (od verzie Windows 95 až k Windows 2000 to
boli skôr iba malé úpravy) a kompletne prepracovanú ponuku Štart. Bolo tiež upravených
mnoho ďalších vlastností (iné ovládací panely, prihlasovacia obrazovka). Čas zavádzania
systému sa, oproti minulým verziám Windows, výrazne skrátil. Windows XP sa prezentuje
aj ako multimediálny a zábavný systém.
Medzi ďalšie novinky patria rýchle prepínanie používateľov, funkcie vzdialenej pomoci či,
integrovaná podpora napaľovania CD/DVD.
Odporúčané systémové požiadavky pre Windows XP (edície Home a Professional) sú nasledovné:
• Pentium 300 MHz (min. 233 MHz);
• 128 MB RAM (minimálne 64 MB);
• SVGA (800 x 600);
• 1536 MB na disku pre typickú inštaláciu;
• CD/DVD ROM;
• myš a klávesnica;
• zvuková karta, reproduktory.

Windows Vista
Windows Vista je verzia operačného systému Windows, ktorá bola vyvíjaná pod kódovým
menom Longhorn. Oficiálny názov Windows Vista bol predstavený 22. júla 2005. Finálna
verzia bola uvedená v USA 31. januára 2007 a na Slovensku 15. marca 2007. Windows
Vista disponuje mnohými novými funkciami a zmeneným grafickým rozhraním nazvaným
Aero, vylepšeným systémom vyhľadávania, množstvom bezpečnostných vylepšení a nanovo
prepracovanými protokolmi počítačových sietí, systémov podpory zvuku, tlače a zobrazovania.
Vista tiež zjednodušila komunikáciu medzi počítačmi v sieti, zdieľanie súborov,
nastavovanie hesiel a prácu s digitálnymi médiami a externými zariadeniami.
Odporúčané požiadavky pre plnohodnotné fungovanie operačného systému sú:
• 1GHz 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (X64) procesor;
• 1 GB operačnej pamäte RAM;
• procesor umožňujúci spúšťanie grafického rozhrania Windows Aero;
• 128 MB grafické pamäti;
• pevný disk s kapacitou 40 GB a 15 GB voľného miesta;
• zariadenie DVD-ROM;
• zvukový výstup;
• pripojenie k internetu.
Pre zobrazenie Aero musí grafický adaptér spĺňať nasledovné parametre:
• grafický procesor kompatibilný s DirectX 9;
• podpora ovládačov WDDM;
• podpora Pixel Shader 2.0;
• podpora 32 bitov na pixel;
• adekvátna grafická pamäť;
• 64 MB grafickej pamäti podporujúci jeden monitor s rozlíšením menším
než 1 310 720 pixlov;
• 128 MB grafickej pamäti pre jeden monitor pri rozlíšeniach 1 310 720 až 2 304 000
pixlov;
• 256 MB grafickej pamäti podporujúci jeden monitor s rozlíšením vyšším
než 2 304 000 pixlov.

Windows 7
Microsoft Windows Blackcomb17 mal uzrieť svetlo sveta po vydaní Windows XP (Windows
Whistler) a Windows Server 2003 (Windows Whistler Server).
Jednou z nových funkcií, ktoré mal Blackcomb dostať do vienka, bol úplne nový systém
súborov založený na relačných databázach, tzv. WinFS (Windows Future Storage). Neskôr
bol Blackcomb odložený kvôli plánovanému vydaniu “druhoradého” operačného systému
Windows Longhorn. Longhorn mal prísť v roku 2003 a v polovici tohto roku zdedil niektoré
funkcie z Blackcombu. Konkrétne WinFS, Desktop Window Manager, či nové verzie systémových
komponentov založené na .NET technológii.
Keďže v tých dobách bol najväčší rozmach červov (Blaster, Sobig a Welchia), Microsoft bol
nútený pozastaviť vývoj a venovať sa vývoju service packov pre operačné systémy rodiny
Whistler. Vývoj Longhornu bol tiež “resetnutý” v septembri 2004. V roku 2006, po vydaní
Windows Vista, sa zmenilo kódové označenie z Blackcomb na Vienna a začalo sa pracovať
na novom klientskom operačnom systéme, ktorý mal interný názov Windows Seven. Tento
interný názov sa 13. októbra 2008 stal aj oficiálnym názvom nového klientskeho operačného
systému.
Ako to teda bolo s jednotlivými buildmi sedmičky?

Milestone 1
Prvá M1 verzia bola zaslaná kľúčovým partnerom Microsoftu v januári 2008. Mala nové
funkcie panelu úloh, ktoré dnes vídame vo finálnej verzii (Pin/Unpin).

Milestone 2
Build s číslom 6589 vyšiel v apríli roku 2008. Mal úplne odlišný panel úloh ako Windows
Vista, ktorý bol rozdelený do sekcií rôznej farby.

Milestone 3
Verzia Milestone 3 stratila vstavané súčasti operačného systému ako Calendar, Contacts,
Mail, Meeting Space, Movie Maker, a Photo Gallery. Niekoľko vstavaných aplikácii zasa
prešlo vizuálnou zmenou, používali Ribbon Interface (z Office 2007). Táto verzia sa dostala
do obehu 7. septembra 2008.

Pre-Beta
Build s číslom 6801 sa dostal do obehu 28. októbra 2008, obsahoval podobu panelu úloh
z finálnej verzie (Windows 7 Taskbar však nebol implicitne zapnutý). Tento build obsahoval
funkcie, ktoré boli vypustené z finálnej verzie, ako napríklad Accelerators, RSS-feed pozadia
a Pen and Touch panning.

Beta
Build s číslom 7000. Oficiálne bola vydaná 7. januára 2009 pre TechNet a MSDN predplatiteľov.

Pre-Release Candidate
Označenie Pre-RC môžeme nájsť u buildov 7022, 7048, 7057, 7068 a 7077. Prinášali možnosť
vypnúť viac súčastí operačného systému ako u predošlej verzie Windows. Používatelia
mali možnosť vypnúť Windows Media Player, Windows Internet Explorer či Windows Gadget
platform.

Release Candidate
Build 7100 bol pre verejnosť dostupný od 5. mája 2009.

Pre-Release to Manufacturing
Rovnako ako Pre-RC, tak aj Pre-RTM je to označenie niekoľkých verzíí, konkrétne 7106,
7127, 7137, 7201, 7229, 7231, 7232, 7260, 7264, 7600–16384. Súčasne bolo možné stiahnuť
Windows 7 SDK a RTM verzia riešenia Windows API Code Pack for.NET Framework.
a nový Windows Driver Kit verzie 7.0.0. Obsahoval nástroje, ukážky kódov, dokumentáciu,
kompilátory, knižnice, ktoré budú vývojári využívať pri tvorbe ovládačov zariadení pre systémy
Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 R2, Windows Server
2008 a Windows Server 2003.

Release to Manufacturing
Build s označením 6.1.7600.16385.win7_rtm.090713–1255 sa stal poslednou verziou. Táto
verzia je totožná s tou, čo nájdeme v ponukách internetových obchodov. Bol vydaný aj
build s číslom 7600.16399.win7_gdr.090722–1835, ktorý obsahuje opravy chýb v jadre.
Oficiálne predstavenie Microsoft Windows 7 bolo 22. októbra 2009.
***
t85m
Junior

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků