Zpomalení Windows 7

Diskuze výhradně o operačním systému Windows 7

Moderátor: Moderátoři Živě.cz

Odeslat příspěvekod Honza25.pl 20. 5. 2011 21:45

Zdravím,
Před nedávnem jsem si pořídil notebook od HP s předinstalovanými Windows 7. Bohužel po nějakém čase (cca 2 měsíce) začal rapidně zpomalovat a se stabilitou to také není zrovna valné. Jsem slušný uživatel, na internetu se chovám slušně a veškerý software si zásadně kupuji. Problémy se začaly objevovat po instalaci správce hesel (lastpass). Šel tedy hned pryč, trable ale přetrvávají. Přikládám log z Hijackthiss.
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 21:30:17, on 20.5.2011
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7601.17514)
Boot mode: Normal

Running processes:
c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\Bin\DPAgent.exe
C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\18.6.0.29\ccSvcHst.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\File Sanitizer\coreshredder.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\windows\SysWOW64\RunDll32.exe
C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Users\Honza_2\AppData\Roaming\ICQ\Application\ICQ7.5\ICQ.exe
C:\Users\Honza_2\Documents\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.bing.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.seznam.cz/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.bing.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.bing.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: BHO_Startup - {3134413B-49B4-425C-98A5-893C1F195601} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\File Sanitizer\IEBHO.dll
O2 - BHO: HP ProtectTools Security Manager Extension - {395610AE-C624-4f58-B89E-23733EA00F9A} - c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\Bin\DpOtsPluginIe8.dll
O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\18.6.0.29\coIEPlg.dll
O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\18.6.0.29\IPS\IPSBHO.DLL
O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\18.6.0.29\coIEPlg.dll
O4 - HKLM\..\Run: [QLBController] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP HotKey Support\QLBController.exe /start
O4 - HKLM\..\Run: [IAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Default Manager] "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Default Manager\DefMgr.exe" -resume
O4 - HKLM\..\Run: [File Sanitizer] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\File Sanitizer\CoreShredder.exe
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\RunOnce: [ICQ6setup] cmd.exe /c rmdir /S /Q "C:\Program Files (x86)\ICQ7.4"
O4 - HKLM\..\RunOnce: [Uninstall Adobe Download Manager] "C:\Program Files (x86)\NOS\bin\getPlusUninst_Adobe.exe" /Get1noarp
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-21-3874833762-1974313466-1921602019-1004\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden (User 'Honza_2')
O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Od&eslat do aplikace OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105
O8 - Extra context menu item: Odeslat obrázek do zařízení &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O8 - Extra context menu item: Odeslat stránku do zařízení &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: @C:\windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
O9 - Extra button: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra button: Send To Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Send to &Bluetooth Device... - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} (get_atlcom Class) - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
O20 - Winlogon Notify: DeviceNP - DeviceNP.dll (file missing)
O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe
O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_b20011ea53a6b83e\AESTSr64.exe
O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - LSI Corporation - C:\Program Files\LSI SoftModem\agr64svc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe
O23 - Service: DEBridge - McAfee, Inc. - c:\Program Files\Hewlett-Packard\Drive Encryption\SbHpAuthenticatorService.exe
O23 - Service: @c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\Bin\DpHostW.exe,-128 (DpHost) - DigitalPersona, Inc. - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\Bin\DpHostW.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: HP ProtectTools Device Locking / Auditing (FLCDLOCK) - Hewlett-Packard Ltd - c:\Windows\SysWOW64\flcdlock.exe
O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe
O23 - Service: HP Power Assistant Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Power Assistant\HPPA_Service.exe
O23 - Service: HP ProtectTools Service - Hewlett-Packard Development Company, L.P - c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\2009 Password Filter for HP ProtectTools\PTChangeFilterService.exe
O23 - Service: HP Wireless Assistant Service - Hewlett-Packard - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWA_Service.exe
O23 - Service: HP DayStarter Service (HPDayStarterService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP QuickLook\32-bit\HPDayStarterService.exe
O23 - Service: HP Quick Synchronization Service (HPDrvMntSvc.exe) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe
O23 - Service: Drive Encryption Service (HpFkCryptService) - McAfee, Inc. - c:\Program Files\Hewlett-Packard\Drive Encryption\HpFkCrypt.exe
O23 - Service: File Sanitizer for HP ProtectTools (HPFSService) - Hewlett-Packard - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\File Sanitizer\HPFSService.exe
O23 - Service: HP Hotkey Monitor (hpHotkeyMonitor) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP HotKey Support\hpHotkeyMonitor.exe
O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Unknown owner - C:\windows\system32\Hpservice.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\18.6.0.29\ccSvcHst.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_b20011ea53a6b83e\STacSV64.exe
O23 - Service: ArcCapture (uArcCapture) - ArcSoft, Inc. - C:\windows\system\uArcCapture.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Validity VCS Fingerprint Service (vcsFPService) - Validity Sensors, Inc. - C:\windows\system32\vcsFPService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 14347 bytes
Honza25.pl
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod Wayne 20. 5. 2011 21:58

No já bych začal tím, že zjistím která aplikace požírá nejvíce výkonu. Dále bych třeba fleksou odstranil ze systému veškerý balast od HP, přičemž první z nich by byl NORTON.
Wayne
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Honza25.pl 20. 5. 2011 22:04

Nortona jsem měl i dříve a žádné problémy mi nedělal. To je vážně tak špatný? Nevím, které ty aplikace si mohu dovolit odstranit abych nšjak neohrozil funkci systému... Udivuje mě, že donedávna všechno fungovalo normálně a stabilně.
Honza25.pl
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod Wayne 20. 5. 2011 22:11

Tak on není špatný, já ho jen prostě nemusím. Preferuji jiného ochránce. Jinak každý windows se časem zpomaluje. Jak jsem už psal, zkontroluj, která nebo které aplikace zahlcují systém (správce procesů). Dále kolik se jich spuští při startu systému "msconfig" a zkrouhnito na ty nejnutnější.
Wayne
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod wit.cz 20. 5. 2011 22:13

Rychlejsi bude reinstal, pokud mas provedene zalohy.
wit.cz
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Wayne 20. 5. 2011 22:14

Pokud jsou vytvořené zálohy, tak se nereinstaluje, ale obnovuje ;-)
Wayne
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod wit.cz 20. 5. 2011 22:15

a co kdyz jsem myslel zalohy uzivatelskych dat a reinstal systemu? :) ale jinak souhlas :)
wit.cz
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Wayne 20. 5. 2011 22:15

pak je to bez debat
Wayne
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Honza25.pl 20. 5. 2011 22:16

Wayne píše:Tak on není špatný, já ho jen prostě nemusím. Preferuji jiného ochránce. Jinak každý windows se časem zpomaluje. Jak jsem už psal, zkontroluj, která nebo které aplikace zahlcují systém (správce procesů). Dále kolik se jich spuští při startu systému "msconfig" a zkrouhnito na ty nejnutnější.

Přeš Autoruns jsem vše nepodstatné zakázal, zůstaly už jen ovladače. Nevím si rady a přiznám se, že do reinstalu se mi nechce. Od dob Visty jsem ho nedělal :-)
Honza25.pl
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod Wayne 20. 5. 2011 22:20

Přes Autoruns ze dá zakázat i to co se nemá a pak má razantní vliv na výkon a stabilitu systému. Projdi si jestli jsi nezakázal nějaké důležité položky. Ono byť to má jmenovku od HP nebo jinou, není pravidlem, že to je balast.
Wayne
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Milanr1 20. 5. 2011 22:23

Kdykoliv dostanu do ruky NB/PC/WKS/server od HP/Compaq, beru do ruky inst. DVD, odstraním všechny partition a začínám z čistého disku.
Nesmyslněji rozdělené disky a ****** předinstalovaný OS jsem ještě neviděl! >:-(
Žádným působem nelze takový OS optimalizovat! :-/
Nevím, kdo v téhle dvoufirmě páchá takové zhůvěřilosti (ani nechci vědět). V každém případě tím ponižuje jinak slušný hw na nejhorší NB/PC/WKS/servery na světě. 8-S
Milan
Milanr1
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Honza25.pl 20. 5. 2011 22:28

Milanr1 píše:Kdykoliv dostanu do ruky NB/PC/WKS/server od HP/Compaq, beru do ruky inst. DVD, odstraním všechny partition a začínám z čistého disku.
Nesmyslněji rozdělené disky a ****** předinstalovaný OS jsem ještě neviděl! >:-(
Žádným působem nelze takový OS optimalizovat! :-/
Nevím, kdo v téhle dvoufirmě páchá takové zhůvěřilosti (ani nechci vědět). V každém případě tím ponižuje jinak slušný hw na nejhorší NB/PC/WKS/servery na světě. 8-S

Mohl bys mi prosím poradit, kde mám sehnat čisté DVD s Windows 7? Myslím neupravené od HP. Nevím si s tím rady.
Honza25.pl
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod Wayne 20. 5. 2011 22:30

Za poplatek by ho měl zajistit prodejce notebooku, jinak u Microsoftu také za poplatek
Wayne
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Honza25.pl 20. 5. 2011 22:32

Nevíš kolik by tak ten poplatek mohl čítat?
Honza25.pl
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod Wayne 20. 5. 2011 22:33

To opravdu nevím, podle mě to nemůže být víc než 500kč. Opravdu nevím
Wayne
Junior
Uživatelský avatar

Další stránka

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků