Slovo "Cookies" je jaký rod?

Diskuse na témata, která se netýkají výše uvedených témat

Moderátor: Moderátoři Živě.cz

Cookies jsou...
rod ženský "ty Cookies" 8 %  80%  [ 8 ]
rod střední "ta Cookies" 2 %  20%  [ 2 ]
Celkem hlasů : 10

Odeslat příspěvekod dayslypper 13. 11. 2008 04:33

Jelikož je toto počeštěné slovo, tak není moc jasné, jaký je to rod.

Osobně Cookie považuji za věc tedy "to něco".

Množné číslo pak bude "ta".

Nicméně na na internetu vídávám, že v mn. čísle používají "ty Cookies".

Teď je otázka, jestli to ti lidé píší z přesvědčení, nebo je to jen klasická chyba na úrovni 1. stupně základní školy, kdy ví, že to je střední rod, ale stejně píší "ty".

Cookies jsou tedy???

a) rod ženský "ty Cookies"
b) rod střední "ta Cookies"
dayslypper
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod kernel_panic [passed] 13. 11. 2008 05:38

"Služby na internetu", jo?

ve skutečnosti je to ten, ten koláček, ty koláčky, ten cookie, ty cookies...
k bití internetovejch nihilistů jsem už příliš starej, ale za ty roky mně narostl krunýř, o kterej se vždy báječně rozplácnete; takže, mám zůstat čelem nebo?
kernel_panic [passed]
Přeborník Živě roku 2008
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod dayslypper 13. 11. 2008 06:23

Pochybuji, že cookie je v angličtině rod mužský.
dayslypper
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod wojta 13. 11. 2008 06:49

Chybí ti tu možnost. Já jsem přesvědčený, že mám právo na to používat si to jak chci. A budu to za c) používat stejně jako kolega v rodě mužském. :D
C:\>ver
MS-DOS Version 5.00
wojta
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod puck 13. 11. 2008 06:55

C je spravne ! cookie je muzsky rod :-)
puck
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod kernel_panic [passed] 13. 11. 2008 07:51

musíš na to jít významově...

OS Windows není ta windows, kvůli ta okna, ale ten windows, protože ten operační systém...

z výkladovýho slovníku je cookie malý datový záznam, ten malý datový záznam, ten cookie...
k bití internetovejch nihilistů jsem už příliš starej, ale za ty roky mně narostl krunýř, o kterej se vždy báječně rozplácnete; takže, mám zůstat čelem nebo?
kernel_panic [passed]
Přeborník Živě roku 2008
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Ansam 13. 11. 2008 09:38

Je to pomnožné podstatné meno. A podľa mňa je to mužský rod - podľa vzoru chlap.
Odôvodnenie:
Pomnožné podstatné mená je taká skupina slov, ktoré majú len jednu pomenovaciu formu, a to plurálovú. Plurálom sa tu pomenúva jeden predmet. Moment množstva tu celkom zanikol. K pomnožným podstatným menám patria názvy:
-častí tela: hovoridlá rodidlá, kríže, ústa, pľúca, prsia, väzy, šediny, ostatky, pozostatky(telesné);
-chorôb: kiahne, osýpky, príušnice, spalničky, suchoty,sypanice;
-odevov:belásky, belasniaky, bričesky, čipky, galoty, háby, hábky, hábočky, handry, kopačky, montérky, nohavice, nohavičky, pantalóny, plavky, plecnice, pumpky, spodky, šaty, tepláky, trenírky;
-nástrojov a zariadení: bradlá, cepy, cibule (expr. hodinky), činky, brány, drumble, dverce, dvercia, dvere, dvojačky, husle, hodinky, hodiny, hrable, hrablice, hrabličky, jasle, kachle, kliešte, klieštiky, kombinačky, krosná, kruhy, máry, mechy, nosidlá, nožnice, okovy, okuliare, opraty, sane, sánky,stopky, táčky, váhy, vážky, vidly, vráta, zvíjadlá, železá;
-písomností a dávok: anály, dejiny, memoáre, noty, noviny, pamäti, skriptá, zápisky, aktíva, alimenti, diéty, pasíva, počty, trovy, úspory;
-spoločenských činností, udalostí a sviatkov: dostihy, preteky, dozvuky, hody, raňajky, dožinky, driapačky, páračky, krstiny, meniny, narodeniny, nahováračky, oddávky, ohlášky, sľuby, zálety, zásnuby, bohoslužby, bakchanálie, exercície, fašiangy, litánie, misie, pašie;
-iných spoločenských javov: čary, čachre, klebety, machinácie, machle, maniere, mravy, neporiadky, opletačky, osídla, ovácie, pomery, poriadky, spôsoby, trampoty, úklady, skrývačky;
-časových úsekov: férie, prázdniny, vakácie, prahory, prvohory, druhory, treťohory, štvrtohory;
-duševných javov: dumy, fňuky, chúťky, mdloby, muky, mušky, mžiky, obzerance, okolky,rozpaky, zimomriavky;

Osobitne treba uviesť vlastné mená, ku ktorým patria názvy:
-sviatkov: Dušičky, Hromnice, Turíce, Vianoce;
-časopisov a novín: Cirkevné listy, Hlasy, Pešťbudínske vedomosti, Slovenské pohľady;
-podnikov a obchodov: Stredoslovenské mliekarne, Východoslovenské železiarne, Potraviny;
-geografické názvy: Malacky, Levice, Vráble; Atény, Delfy; Čechy, Uhry; Beskydy, Krkonoše, Vysoké Tatry; Alpy, Apeniny, Pyreneje; Antyly, Bahamy; Cefeidy, Plejády; Dlhé hony, Kapustnice; Dolniaky, Horniaky;

Niektoré pomnožné podstatné mená majú h o m o n y m n é p a r a l e l y v podstatných menách s obyčajným plurálom: bradlá, brány, handry, hranice, kliešte, hodiny, kúpele, mechy, noviny, ostatky, pamäti, peniaze, počty, pomery, spôsoby, šachy, váhy, vážky, železá;
pomnožné plurál - singulár
bradlá (telocvičné náradie) bradlá - bradlo (skaly)
hodiny (prístroj na meranie času) hodiny - hodina (časové úseky)
noviny (tlač) noviny - novina (nové správy). . .

V slovenčine poznáme i slová, ktoré sú č í s e l n ý m i d ub l e t a m i: drumbľa/ drumble; nebesia, nebesá/ nebo; osídla/osídlo; šaty/šata, šat; váhy/ váha;

Ako v ý r a z o v á z v l á š t n o s ť môže byť uplatnenie singulárového tvaru pomnožného podstatného mena alebo naopak, pomnožný plurál namiesto obyčajného singuláru:
pomnožné singulár: Nesmúť, Tatro, milá mati! (poetizmus)
singulár pomnožné: ísť v čerty; lámať krky (frazeologizmy)

Pri apelatívnych pomnožných substantívach je možné p o č í t a n i e pomocou skupinových čísloviek: jedny nohavice, dvoje nohavíc. Môžu teda pomenovávať tak jeden predmet, ako aj viacej predmetov. Ich plurál je nepríznakový.

Rod pomnožných podstatných mien:
U pomnožných substantív nastáva kolísanie rodu, pretože pomnožné substantíva nemajú singulár, a tým ani oporný rodový tvar nominatív singuláru. V nominatíve plurálu sú zakončením charakterizované len neutrá (bradlá, vráta, pľúca; Košariská). Maskulína a feminína tu majú spoločné prípony -y a -e. Pritom významový charakter neprichádza do úvahy, lebo ide o neživotné názvy.
Pre m i e s t n e p o m n o ž n é n á z v y je kritérií pre stanovenie rodu viacero:
Pri názvoch, ktoré majú očividné súvislosti s apelatívami, ostáva pôvodný rod: Balvany, Brehy, Zámky, Breziny, Dedinky, Stráne, Vyhne.
Pri názvoch, kde už niet súvislostí s apelatívami, prichádza pre ozrejmenie rodu do úvahy spojitosť s odvodzovacími príponami:
maskulína: -an, -ík, -ák, -ár, -iar, -áč, -áš: Kraľovany, Dvorníky, *****áky, Leváre, Biare, Sliače, Tlmače, Repáše;
Brezolupy, Gbely, Košúty, Krompachy, Nedožery;
feminína: -nky , -čky, -iny, -ce, -ice: Topolčianky, Bojničky, Čabiny, Gbelce, Košice; (ale: Ladce -mask.)

Pomnožné podstatné mená a ich vzory:
Pomnožné substantíva majú zastúpenie vo všetkých vzoroch n e ž i v o t n ý ch podstatných mien okrem vzoru vysvedčenie:
mužský rod:
-vzor dub: zálety, vohľady, hody, anály, fašiangy, mechy, dostihy, cepy, zásnuby, mravy, lazy, fúzy, pomery, zápisky, Kúty, Karpaty, Piešťany;
-vzor stroj: zubále, rezance, kríže, Ladce, Sliače;
ženský rod:
-vzor žena: prázdniny, noviny, Apeniny, Andy, Tatry;
-vzor ulica: nohavice, nožnice, lyže, kliešte, kiahne, husle, pomyje, financie, litánie, ovácie, dvere, Košice, Teplice, Vianoce, Krkonoše, Hybe;
-vzor dlaň: Stráne, Lednické Rovne;
-vzor kosť: vnútornosti;
stredný rod:
-vzor mesto: krosná,bradlá, ústa, vráta, Košariská; cudzieho pôvodu: aktíva, pasíva, verbá;
-vzor srdce: dvercia, pľúca, prsia;
-vzor dievča: deťúrence, trojčatá, trojčence;.
Ansam
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod kejki3 13. 11. 2008 12:02

Ženský, jsou to ty sušenky. :mrgreen: Takhle to píše :arrow: mývalice a to musí být dobře. :idea:

V každém případě nesklonné a v příčestí minulém s tvrdým y.
Přestava, zlobila tam ta cookies pro střední rod je úchylná.

Ansam, opravdu bys to skloňoval podle chlapa?
kejki3
VIP uživatel
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod dayslypper 14. 11. 2008 00:09

kejki3 píše:Ansam, opravdu bys to skloňoval podle chlapa?

Možná myslel, že "cookie" je ten pekař, co ty sušenky peče. :-D

Ansam: Myslíš, že to bude někdo číst?
dayslypper
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod DevAstor 14. 11. 2008 18:26

na tohle by bylo nejlepe se zeptat nejakych anglictinaru :)
Toto je můj osobní názor.

    (\_/)
    (°.°)           <=(čert s dvouma půllitrama)
   c(”)(”)
DevAstor
VIP uživatel
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Popi 14. 11. 2008 18:40

já říkám "ta Cookie" a "ty Cookies" jelikož si to překládám jako sušenky.. kdo to překládá jako koláčky ať tak klidně pokračuje, protože mně nezáleží na rodu, ale na tom abych to pochopil..
..?
Popi
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Mr. Atsor 1. 11. 2009 20:35

Ty cookies podle mě, ale je to hodně sporné :D
Mr. Atsor
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod japo53 4. 5. 2017 13:55

Pro mně je závažnější řešit,proč se každý snaží být Američanem a používá do češtiny anglická slova a pak dojde k nesmyslnému problému s rodem atd.Vždyť čeština je proti angličtině moderní a pružný jazyk.Proč tedy nepoužít pro tento význam česká slova? Buďme trochu více vlastenci,protože je směšné používat v české větě anglická slova a ještě je skloňovat.Myslíte si,že by Američané dopustili,aby byla v jejich jazyce třeba česká slova?Je třeba se nad tímto problémem zamyslet.
japo53
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod krysta 4. 5. 2017 14:20

Takže ty bys chtěl vídat: souhlasíte s ukládáním sušenek na našem webu? A ano Američané by to dopustili, beztak je spousta slov v Aj z latiny (samozřejmě i v jiných jazycích), v Texasu zas každý druhý mluví i španělsky a myslíš, že nepoužijou žádné španělské slovo v angličtině?
krysta
Junior

Odeslat příspěvekod Bumerang 4. 5. 2017 14:20

Ked americania pouzivaju slovo "robot" tak cesi chrochtaju blahom ale jak nahle treba pouzit anglicke slovo tak sa tu vyroja pseudopatrioti a zacianju kazat o tom, ze jazyk by sa mal chranit. Keby na planete existoval len jeden jazyk tak by to ohromne urychlilo zdielanie poznatkov a vyrazne by to zrychlilo technicky pokrok. Jedini kto tazi z roznych jazykov su sovinisti co sa citia byt vynimocni len preto ze hovoria "brambora" a nie "zemiak".
Bumerang
Junior
Uživatelský avatar


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků