Acer servis - uplynutí 30 denní lhůty

Počítačové periferie a další kategorie hardwaru, které nemají samostatnou sekci

Moderátor: Moderátoři Živě.cz

Odeslat příspěvekod zara 30. 12. 2006 18:24

jj, takze se ohanet 30 dnama je blbost
zara
Junior

Odeslat příspěvekod sterivap 30. 12. 2006 18:41

Gigi píše:Zítra to bude měsíc, co jsem poslal monitor na záruční opravu (za měsíc mu skončí tříletá záruční doba) do Acer servisu Brno. Doteď jsem jej nedostal zpět, stav opravy je stále stejný - technik provádí opravu. Asi každý, kdo je 3 roky zvyklý na monitor s rozlišením 1600x1200 pochopí, že měsíc koukaní na můj záložní monitor s rozlišením 1024x768 je naprostým utrpením, neskutečně zpomalujícím práci.

pb]Chtěl bych vědět, jaká mám právap/b], co se týká vrácení peněz, popř. výměny za jiný typ.

Pár detailů:
Monitor stál cca 40K Kč, byl kupován na IČO (před 3 roky ještě ACER nerozlišoval záruky pro koncového uživatele vs. firemní už.)

Prošel jsem web Aceru, ale o lhůtách servisu není nikde ani slovo.

Dík za infoi/quote]Nároky z vad zboží
§ 436
(1) Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem (§ 345 odst. 2), může kupující:

a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,
b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,
c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

(2) Volba mezi nároky uvedenými v odstavci 1 kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Jestliže se však ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy mu prodávající oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li prodávající vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
(3) Neoznámí-li kupující volbu svého nároku ve lhůtě uvedené v odstavci 2 má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.
(4) Vedle nároků stanovených v odstavci 1 má kupující nárok na náhradu škody, jakož i na smluvní pokutu, je-li sjednána.

§ 437
(1) Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující požadovat buď dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny.
(2) Dokud kupující neuplatní nárok na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy podle odstavce 5, je prodávající povinen dodat chybějící zboží a odstranit právní vady zboží. Ostatní vady je povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží; zvoleným způsobem odstranění vad však nesmí způsobit kupujícímu vynaložení nepřiměřených nákladů.
(3) Požaduje-li kupující odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu prodávajícímu, uplatnit jiné nároky z vad zboží, kromě nároku na náhradu škody a na smluvní pokutu, ledaže prodávající oznámí kupujícímu, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.
(4) Dokud kupující nestanoví lhůtu podle odstavce 3 nebo neuplatní nárok na slevu z kupní ceny, může prodávající sdělit kupujícímu, že vady odstraní v určité lhůtě. Jestliže kupující bez zbytečného odkladu po obdržení tohoto sdělení neoznámí prodávajícímu svůj nesouhlas, má toto oznámení účinek stanovení lhůty podle odstavce 3.
(5) Neodstraní-li prodávající vady zboží ve lhůtě vyplývající z odstavce 3 nebo 4, může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit, jestliže upozorní prodávajícího na úmysl odstoupit od smlouvy při stanovení lhůty podle odstavce 3 nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Zvolený nárok nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.

§ 438
Při dodání náhradního zboží je prodávající oprávněn požadovat, aby mu na jeho náklady kupující vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno. Ustanovení § 441 platí obdobně.

§ 439
(1) Nárok na slevu z kupní ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo zboží bez vad, a hodnotou, kterou mělo zboží dodané s vadami, přičemž pro určení hodnot je rozhodující doba, v níž se mělo uskutečnit řádné plnění.
(2) Kupující může o slevu snížit kupní cenu placenou prodávajícímu; byla-li kupní cena již zaplacena, může kupující požadovat její vrácení do výše slevy spolu s úroky sjednanými ve smlouvě, jinak s určenými obdobně podle § 502.
(3) Jestliže vada nebyla včas oznámena (§ 428 odst. 1 a § 435 odst. 1), může kupující pouze se souhlasem prodávajícího vykonat práva podle odstavce 2 nebo použít právo na slevu k započtení s pohledávkou prodávajícího. Toto omezení neplatí, jestliže prodávající o vadách věděl v době dodání zboží; u právních vad je rozhodující doba stanovená v § 435 odst. 1.
(4) Do doby odstranění vad není kupující povinen platit část kupní ceny, jež by odpovídala jeho nároku na slevu, jestliže by vady nebyly odstraněny.

§ 440
(1) Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo na smluvní pokuty. Kupující, kterému vznikl nárok na slevu z kupní ceny, není oprávněn požadovat náhradu zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastnosti zboží, na něž se sleva vztahuje.
(2) Uspokojení, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad zboží podle § 436 a 437, nelze dosáhnout uplatněním nároku z jiného právního důvodu.

§ 441
(1) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu.
(2) Účinky odstoupení od smlouvy nevzniknou nebo zaniknou, jestliže kupující nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel.
(3) Ustanovení odstavce (2) však neplatí,

a) jestliže nemožnost vrácení zboží ve stavu tam uvedeném není způsobena jednáním nebo opomenutím kupujícího, nebo
b) jestliže ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží.

(4) Ustanovení odstavce 2 rovněž neplatí, jestliže před objevením vad kupující zboží nebo jeho část prodal nebo zboží zcela nebo zčásti spotřeboval nebo je pozměnil při obvyklém jeho použití. V tomto případě je povinen vrátit zboží neprodané nebo nespotřebované nebo zboží pozměněné a poskytnout prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z uvedeného použití zboží prospěch.


Nevím, jestli Tě Acer uspokojí, ale pokud nechceš čekat, máš dvě možnosti.

1. Čekat
2. Žalovat-u soudu. Pravděpodobně neúspěšně. Drahé, nesmyslné. Zpět k bodu 1

Vydrž! :-B :-B
...kdyby pes nesral-dál by došel...
sterivap
Junior

Odeslat příspěvekod fcmasakr 30. 12. 2006 18:53

"mh" má pravdu. Jedná se o závazkový vztah podřízený obchodnímu zákoníku, který žádnou dvou nebo tříletou záruku neupravuje. A už vůbec nepřipadá v úvahu použití zákona na ochranu spotřebitele, který tady byl citován. Obchodní zákoník hovoří pouze o "dodatečné přiměřené lhůtě", která bude vždy záviset na konkrétních okolnostech (viz § 436 - § 441 obchodního zákoníku). Bez bližší znalosti konkrétní situce (o jakou vadu se jedná, apod.) je těžké doporučit nějaký konkrétní postup. IMHO je nejefektivnější je neustále nahánět, než je to přestane bavit a nějak se k tomu postaví.
--- MASAKR Futsal Team, since 2002 ---
fcmasakr
Kolemjdoucí
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod mh 30. 12. 2006 19:02

Myslim si, ze diskuze je uzavrena. Na popsany pripad se vztahuje, jak uz jsem rikal, Obchodni zákoník - Kupní smlouva §409>. Shrnu-li to, pak vlastne prodejce nemá žádnou pevnou lhůtu (pokud jste tedy neuzavreli nejakou formu dohody) a je pouze povinen zbozi opravit v co nejkratsi mozne lhute, ktera je ovsem velmi tezko prokazatelna. Proto bych byl velmi mily a privetivy... :lol:
mh
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod fcmasakr 30. 12. 2006 19:10

Já bych se snažil být spíš otravný. Možná bych se zmínil i o možnosti odstoupit od smlouvy, i když v daném případě by to v praxi asi neprošlo.
--- MASAKR Futsal Team, since 2002 ---
fcmasakr
Kolemjdoucí
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod mh 30. 12. 2006 19:23

To si nemyslim... Bude to vyrizovat urcite nejaky technik, kteremu je to nekde. Pokud jednas s majitelem nebo managerem pro danou sekci, pak to chce pusobit razantne. Nejlepsi je chytnout nejakou zenskou :D
mh
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod Gigi 30. 12. 2006 19:34

Děkuji Vám přátelé. Bohužel jste mi potvrdily moje černé dohady. Je to ponuačení pro přístě, zvlášť když už patým rokem účtuju daň paušálem, čiže monitor ani do účetnictví nešel. Jenže před těmi 3 lety jsem nevěděl rozdíl mezi koupí na firmu a na soukromou osobu.

No nic, pokud ta oprava překročí 2 měsíce, tak to předám advokátovi, do té doby budu hodný, každý den jim pěkně zavolám a budu si dál ničit oči u starého monitoru (nebo si koupim nový a tento, až ho někdy opraví prodám).
Gigi
Junior

Odeslat příspěvekod mh 30. 12. 2006 19:39

Myslim si, ze advokat bude velmi neekonomicke reseni. V nejhorsim pripade bych pohrozil pravnim sporem a pokud nic, tak to ani nebude mit cenu. Utratis spoustu penez s nejistym vysledkem a stravis tim mnoho casu s vysledkem rovnym nule.
mh
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod fcmasakr 30. 12. 2006 19:47

Souhlasím, pro advokáta to nebude nijak zajímavá práce, u které ovšem zkysne x hodin a ty Vám pochopitelně naúčtuje. I když byste třeba případný soud vyhrál, o ekonomickém přínosu se dá pochybovat. Pokud ovšem boj za svojí pravdu nevemete jako otázku cti ...
--- MASAKR Futsal Team, since 2002 ---
fcmasakr
Kolemjdoucí
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Gigi 30. 12. 2006 19:50

S advokátem není problém. Samozřejmně bych s ním nejdřív prodiskutoval, zda to má vůbec cenu. IMO jsou 2 měsíce na opravu dostatečné, to by snad i české soudnictví mohlo uznat (nebo také ne :-))
Gigi
Junior

Odeslat příspěvekod fcmasakr 30. 12. 2006 19:56

Lhůta dvou měsíců je skutečně dostatečná. Jenže to neřeší, čeho byste se u soudu měl domáhat ... je pravděpodobné, že než soud rozhodne, nějak Vaši reklamaci vyřeší. A Vy pak můžete vysoudit leda náhradu škody, která Vám vznikla tím, že opravu nevyřídili včas. Problém je, jak ocenit fakt, že musíte koukat do prastarého monitoru.
--- MASAKR Futsal Team, since 2002 ---
fcmasakr
Kolemjdoucí
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod mh 30. 12. 2006 20:14

Presne tak. Nevim sice o jaky monitor jde, ale jelikoz je to Acer 3roky stary, tak prepokladam, ze dnes nikterak vysokou cenu mit nebude - jestli 5 tisic, tak je to asi moc. To myslim, ze by bylo treba prinosnejsi sehnat nespokojene uzivatele Aceru, kteri se take napalili a treba podat hromadne podnet COI ap...
mh
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod Honzas 30. 12. 2006 20:15

Pokud mohu něco k problému přidat, pak jen to, že problém není ve vztahu k Aceru, ale k prodejci, u něhož jste monitor koupil.Kupní smlouu jste neuzavřel s Acerem, ale s prodejcem.
Rozhodně bych se poptal po reklamačním řádu prodejce, veškeré aktivity je třeba směrovat k němu. To, že opravu svěřil jinému subjektu není Váš problém...
Uznávám, že tento postup pravděpodobně k cíli nepovede, Acer se vyhýbá uvedení jakéhokoliv termínu.
Honzas
Junior

Odeslat příspěvekod rb 30. 12. 2006 20:27

tommyvejmitsch píše:no, já nevím jistě, ale během prvních dvou let je záruka jasná, pokud se nepovede do mesice, tak bud odstoupeni od smlouvy a penize zpet a nebo nove zarizeni. Jenze treti rok zaruky neni dany zakonem, ale benevolenci vyrobce. takze v tomto pripade nemusi byt podminkou tech 30 dni, ale muze to byt i doba mnohem delsi. doporucuji kontaktovat acer czech, sidlo je na novodvorske, v servisnim centru v brne se nedozvite vubec nic, nehlede na to, ze to je tam prej samej polak a slovak :-/:/quote]


To s tymi Poliakmi a Slovakmi si akoze co chcel povedat;-)???
Human knowledge belongs to the world;-)
rb
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod mh 30. 12. 2006 20:43

Honzas píše:Pokud mohu něco k problému přidat, pak jen to, že problém není ve vztahu k Aceru, ale k prodejci, u něhož jste monitor koupil.Kupní smlouu jste neuzavřel s Acerem, ale s prodejcem.
Rozhodně bych se poptal po reklamačním řádu prodejce, veškeré aktivity je třeba směrovat k němu. To, že opravu svěřil jinému subjektu není Váš problém...
Uznávám, že tento postup pravděpodobně k cíli nepovede, Acer se vyhýbá uvedení jakéhokoliv termínu.y/quote]

No to nemusi byt pravda... Takto to funguje pri zaruce standardni. Ovsem 3leta zaruka neni standardni a urcite ji neposkytuje prodejce ale primo vyrobce, takze je reklamace smerovana primo na Acer zjevne opravnena.
mh
Mírně pokročilý

Předchozí stránkaDalší stránka

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků