kontrola logu

Antivirové programy, firewally, viry, spyware, aktuální hrozby

Moderátor: Moderátoři Živě.cz

Odeslat příspěvekod veverqa 20. 5. 2007 17:17

prosim o kontrolu logu.

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 18:13:29, on 20.5.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe
C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\E-KEY\CeEKey.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\TouchPad\TPTray.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\Accessibility\FnKeyHook.exe
C:\WINDOWS\system32\ZoomingHook.exe
C:\WINDOWS\system32\TCtrlIOHook.exe
C:\WINDOWS\system32\TPSMain.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe
C:\Program Files\Toshiba\Tvs\TvsTray.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe
C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Controls\TFncKy.exe
C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSServ.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
C:\Program Files\Rainlendar\Rainlendar.exe
C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe
C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe
C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe
C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32.exe
C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.icq.com/search/search_frame.php
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://google.icq.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Cole2k Media Toolbar Helper - {08825191-C3C7-44e9-8CA6-07AB521FA8F2} - C:\Program Files\Cole2k Media Toolbar\v2.0.0.2\Cole2k_Media_Toolbar.dll
O2 - BHO: XBTP06568 - {311F9DE8-6126-4EEE-B15F-65CBB3B4F9F6} - C:\Program Files\AOL Security Toolbar\AOL_security_toolbar.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: Cole2k Media Toolbar - {015407A9-D183-4379-8452-DFD7C2297902} - C:\Program Files\Cole2k Media Toolbar\v2.0.0.2\Cole2k_Media_Toolbar.dll
O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O3 - Toolbar: AOL Security Toolbar - {3BB63FD4-3C00-44D7-94A9-5DE211900DEF} - C:\Program Files\AOL Security Toolbar\AOL_security_toolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [PadTouch] C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CeEKEY] C:\Program Files\TOSHIBA\E-KEY\CeEKey.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TPNF] C:\Program Files\TOSHIBA\TouchPad\TPTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TOSHIBA Accessibility] C:\Program Files\TOSHIBA\Accessibility\FnKeyHook.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\HWSetup.exe hwSetUP
O4 - HKLM\..\Run: [SVPWUTIL] C:\Program Files\Toshiba\Windows Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL
O4 - HKLM\..\Run: [Zooming] ZoomingHook.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TCtryIOHook] TCtrlIOHook.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Tvs] C:\Program Files\Toshiba\Tvs\TvsTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TFncKy] TFncKy.exe
O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CFSServ.exe] CFSServ.exe -NoClient
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [aol] "C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [TransBar] C:\Program Files\TransBar\TransBar.exe /s
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Startup: Rainlendar.lnk = C:\Program Files\Rainlendar\Rainlendar.exe
O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\npjpi160_01.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\npjpi160_01.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Active Virus Shield (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe" -r (file missing)
O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe
veverqa
Kolemjdoucí
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Levlard 20. 5. 2007 17:36

▪ Můžeš fixnout:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

▪ Doporučil bych odinstalovat AOL Security Toolbar přes Start - Nastavení - Ovládací panely - Přidat nebo odebrat programy
Důvodem jsou kontroverzní licenční podmínky, více: http://www.castlecops.com/

▪ Pokud se ho rozhodneš odinstalovat, fixni dále i tyto položky:

O2 - BHO: XBTP06568 - {311F9DE8-6126-4EEE-B15F-65CBB3B4F9F6} - C:\Program Files\AOL Security Toolbar\AOL_security_toolbar.dll
O3 - Toolbar: AOL Security Toolbar - {3BB63FD4-3C00-44D7-94A9-5DE211900DEF} - C:\Program Files\AOL Security Toolbar\AOL_security_toolbar.dll

+ Smaž složku C:\Program Files\AOL Security Toolbar\

Log je jinak v pořádku.
Levlard
VIP uživatel
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod chemistry 23. 5. 2007 16:56

poprosím aj ja o kontrolu logu, žiaden vírus ale dosť spomalený štart počítača

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 17:56:39, on 23.5.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\wltrysvc.exe
C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\oodag.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\Program Files\HPQ\IAM\bin\asghost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\WINDOWS\system32\bcmntray.exe
C:\Program Files\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\sk-sk\msnappau.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
C:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe
C:\Program Files\HPQ\Shared\hpqwmi.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OUTLOOK.EXE
C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
C:\DOCUME~1\STANIS~1\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.734\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.icq.com/search/search_frame.php
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://google.icq.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sk-sk\msntb.dll
O2 - BHO: HP Credential Manager for ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - C:\Program Files\HPQ\IAM\Bin\ItIeAddIN.dll
O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sk-sk\msntb.dll
O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Broadcom Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\bcmntray
O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] C:\Program Files\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start
O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe C:\PROGRA~1\HPQ\IAM\Bin\AsTsVcc.dll,RegisterModule
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\sk-sk\msnappau.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ICQ] "C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe" silent
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Outlook.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Office Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Send To &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Zdroje informací - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe (file missing)
O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda ... 3650737968
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftup ... 3652732593
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Protocol: widimg - {EE7C2AFF-5742-44FF-BD0E-E521B0D3C3BA} - C:\WINDOWS\system32\btxppanel.dll
O20 - Winlogon Notify: OneCard - C:\Program Files\HPQ\IAM\Bin\AsWlnPkg.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\Shared\hpqwmi.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: Broadcom Wireless LAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\wltrysvc.exe

dakujem
chemistry between us
chemistry
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Levlard 23. 5. 2007 19:08

Vybal HijackThis z archívu, vytvoř pro něj vlastní složku a ulož ho do ní, zachovají se tak zálohy.

:arrow: Můžeš fixnout:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe (file missing)

Log je v pořádku.

:arrow: Tady je seznam zbytečností spouštějících se po startu. Jejich fixnutí je optimální, v případě potřeby je můžeš kdykoli vrátit přes zálohy v HijackThis:

O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\sk-sk\msnappau.exe" <- Zajišťuje aktualizace pro MSN Toolbar
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe <- Sleduje případné konflikty s drivery
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe" <- Sleduje aktualizace pro Javu
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe <- Poskytuje rozšířené služby k Microsoft Office
O4 - HKCU\..\Run: [ICQ] "C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe" silent
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized <- Spouštění IM (ICQ + Skype) po startu počítače, můžeš je spouštět v případě potřeby manuálně
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe <- Přizpůsobuje barvy u spouštěných programů a kalibruje monitor
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe <- Zrychluje otevírání PDF souborů
O4 - Global Startup: Microsoft Outlook.lnk = ? <- Spouští Microsoft Outlook po startu počítače

Pokud nepoužíváš, určitě doporučuji CCleaner k pročištění registrů a dočasných souborů počítače. Více tady nebo tady.
K důkladnějšímu pročištění registrů můžeš využít RegCleaner, k defragmentaci WinASO RegDefrag.

Více tipů: http://www.castlecops.com/
Levlard
VIP uživatel
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod chemistry 23. 5. 2007 20:14

dik dik, tých programov po spustení je naozaj dosť

inač CCcleaner mám
chemistry between us
chemistry
Junior
Uživatelský avatar


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků