Prosim o kontrolu logu..

Antivirové programy, firewally, viry, spyware, aktuální hrozby

Moderátor: Moderátoři Živě.cz

Odeslat příspěvekod Tejvl 24. 5. 2007 19:44

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
Scan saved at 20:30:33, on 24.5.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Portrait Displays\HP Display Assistant\DTHtml.exe
C:\Program Files\Portrait Displays\Pivot Software\wpctrl.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
C:\WINDOWS\HPLiteSaver.exe
D:\programy\AVerTV 6.0\AVerQT.exe
C:\Program Files\Portrait Displays\Pivot Software\floater.exe
C:\Programy\totalcmd\TOTALCMD.EXE
C:\Programy\Winamp5\Winamp.exe
C:\Programy\Miranda IM\miranda32.exe
C:\Programy\Mozilla\firefox.exe
C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\_tc\HIJACK~1.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {1EB53F98-7276-43E3-A32E-DEA0935FBA88} - C:\WINDOWS\system32\qomkjki.dll (file missing)
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DT Task] C:\Program Files\Portrait Displays\HP Display Assistant\DTHtml.exe -startup_folder
O4 - HKLM\..\Run: [PivotSoftware] "C:\Program Files\Portrait Displays\Pivot Software\wpctrl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Programy\Winamp5\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Siemens SmartSync - ScheduleSync] D:\Programy\MOBILE~2\SMARTS~1\SCHEDU~1.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: HP Display LiteSaver Startup.lnk = C:\WINDOWS\HPLiteSaver.exe
O4 - Global Startup: QuickTV6.lnk = D:\programy\AVerTV 6.0\AVerQT.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Office Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: ICQ Pro - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\Programy\ICQ\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\Programy\ICQ\ICQ.exe
O9 - Extra button: Zdroje informací - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: qomkjki - qomkjki.dll (file missing)
O20 - Winlogon Notify: winepi32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\winepi32.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Proces mezipaměti kategorií součástí - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: Asset Management Daemon - Unknown owner - C:\Program Files\Portrait Displays\HP Display Assistant\dtsslsrv.exe (file missing)
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Portrait Displays Display Tune Service (DTSRVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Portrait Displays\HP Display Assistant\DTSRVC.exe (file missing)
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--
End of file - 7146 bytes

Restarty pocitace a pomaly net. Diky
Tejvl
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod h-onzi-k 24. 5. 2007 20:22

Asi bych se zbavil následujících:
Kód: Vybrat vše
O2 - BHO: (no name) - {1EB53F98-7276-43E3-A32E-DEA0935FBA88} - C:\WINDOWS\system32\qomkjki.dll (file missing)
O20 - Winlogon Notify: qomkjki - qomkjki.dll (file missing)
O20 - Winlogon Notify: winepi32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\winepi32.dll

A pak samozřejmě projet systém různými nástroji typu: antivirus, antispyware apod...
h-onzi-k
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Baron Prášil 24. 5. 2007 22:37

jj,fixni to a
toto
C:\WINDOWS\SYSTEM32\winepi32.dll
smaž killboxem
stahni si killbox
http://www.bleepingcomputer.com/files/s ... illBox.zip
rozbal,spust a do okýnka zkopíruj tučné
C:\WINDOWS\SYSTEM32\winepi32.dll
zaškrtni Delete on Reboot a Unregister .dll Before Deleting
a klikni na křížek.stroj pude do restartu

nainstaluj firewall a již zmíněný antispy

a pošli ještě jeden log z Hijackthis,ale Hijackthis.exe přejmenuj třeba na hájdžek.exe(potvory zatim neuměj háčky a čárky :shock: )
Baron Prášil
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod dzonnyz 24. 5. 2007 22:42

taka blba otazka .. ako si pozriem svoj logfile? :oops:
dzonnyz
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Tejvl 25. 5. 2007 07:51

Diky. Antispyware samo ze mam, firewall mi nevim jestli pomuze, po se stejne v tech procesech nevyznam, nevim co povolit a co ne...
Tejvl
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Baron Prášil 25. 5. 2007 07:58

funguje to tak,že si třeba spustíš icq a firewall se tě zeptá jestli mu má povolit přístup na net a protože icq je internetovej kecálek,tak neni tak těžký přijít na to jestli povolit nebo ne.
a když před tím,než to povolíš,zaškrtneš "zapamatovat",tak už se příště nebude ptát. a takhle to postupně uděláš s prohlížečem,
pošťákem atd

dzonnyz:nevim jestli otázka je blbá,protože jí nerozumim.
rozhodně je na blbým místě
Baron Prášil
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Tejvl 25. 5. 2007 08:04

[quote="Baron Prášil"tfunguje to tak,že si třeba spustíš icq a firewall se tě zeptá jestli mu má povolit přístup na net a protože icq je internetovej kecálek,tak neni tak těžký přijít na to jestli povolit nebo ne.
a když před tím,než to povolíš,zaškrtneš "zapamatovat",tak už se příště nebude ptát. a takhle to postupně uděláš s prohlížečem,
pošťákem atd

Tejvl
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Tejvl 25. 5. 2007 08:15

Jinak log uz vypada takto:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
Scan saved at 9:13:22, on 25.5.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Portrait Displays\HP Display Assistant\DTHtml.exe
C:\Program Files\Portrait Displays\Pivot Software\wpctrl.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
C:\WINDOWS\HPLiteSaver.exe
D:\programy\AVerTV 6.0\AVerQT.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\Portrait Displays\Pivot Software\floater.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Programy\totalcmd\TOTALCMD.EXE
C:\Programy\Winamp5\Winamp.exe
C:\Programy\Mozilla\firefox.exe
C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\_tc\HIJACK~1.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat

6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat

6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DT Task] C:\Program Files\Portrait Displays\HP Display Assistant\DTHtml.exe -startup_folder
O4 - HKLM\..\Run: [PivotSoftware] "C:\Program Files\Portrait Displays\Pivot Software\wpctrl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Programy\Winamp5\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Siemens SmartSync - ScheduleSync] D:\Programy\MOBILE~2\SMARTS~1\SCHEDU~1.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: HP Display LiteSaver Startup.lnk = C:\WINDOWS\HPLiteSaver.exe
O4 - Global Startup: QuickTV6.lnk = D:\programy\AVerTV 6.0\AVerQT.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Office Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: ICQ Pro - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\Programy\ICQ\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\Programy\ICQ\ICQ.exe
O9 - Extra button: Zdroje informací - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Proces mezipaměti kategorií součástí - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} -

C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: Asset Management Daemon - Unknown owner - C:\Program Files\Portrait Displays\HP Display Assistant\dtsslsrv.exe (file

missing)
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Portrait Displays Display Tune Service (DTSRVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Portrait Displays\HP Display

Assistant\DTSRVC.exe (file missing)
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--
End of file
Tejvl
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Baron Prášil 25. 5. 2007 09:51

log je dobrej

doporučim comodo
http://viry.cz/forum/viewtopic.php?t=65 ... b226c523ee

jestli máš antispy s rezidentní kontrolou,tak jí zapni
jestli ne tak ho nainstaluj-a doporučím
Spybot nebo Spyware Terminator
Baron Prášil
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Tejvl 25. 5. 2007 15:18

[quote="Baron Prášil"tlog je dobrej

doporučim comodo
http://viry.cz/forum/viewtopic.php?t=65 ... b226c523ee

jestli máš antispy s rezidentní kontrolou,tak jí zapni
jestli ne tak ho nainstaluj-a doporučím
Spybot nebo Spyware Terminatorm/quote]

Tak mi to dela zase, chyba services....nemuze to byt necim jinym? Taky mi nefunguje speedfan, nejaka I/O chyba.

Obrázek
Tejvl
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod chemistry 26. 5. 2007 21:29

prosím aj ja o kontrolu logu, červ nod32 ho zachytil

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 22:27:27, on 26.5.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
C:\DOCUME~1\STANIS~1\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.703\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program Files\ICQToolbar\tbu1DF\toolbaru.dll
O2 - BHO: XTTBPos00 - {055FD26D-3A88-4e15-963D-DC8493744B1D} - C:\Program Files\ICQToolbar\tbu1DF\toolbaru.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - (no file)
O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program Files\ICQToolbar\tbu1DF\toolbaru.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [ICQ Lite] "C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe" -minimize
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\RunOnce: [ICQ Lite] C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe -trayboot
O4 - Startup: Spustit aplikaci Microsoft Outlook.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OUTLOOK.EXE
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
O9 - Extra button: ICQ Pro - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\PROGRA~1\ICQ\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\PROGRA~1\ICQ\ICQ.exe
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resour ... se8300.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2F2FFC73-FF79-440B-BBE5-CCD5F8699FAF}: NameServer = 62.168.68.162,62.168.96.4
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2F2FFC73-FF79-440B-BBE5-CCD5F8699FAF}: NameServer = 62.168.68.162,62.168.96.4
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

vdaka
chemistry between us
chemistry
Junior
Uživatelský avatar


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků