Prosím o kontrolu logu, NB na baterii nenajde...

Antivirové programy, firewally, viry, spyware, aktuální hrozby

Moderátor: Moderátoři Živě.cz

Odeslat příspěvekod Rodsten 2. 4. 2008 20:13

Potřeboval bych poradit s tímto problémem. Mám NB 6710b s win XP. Když chci spustit NB pouze na baterku, tak se dostanu přes BIOS, pak na stránku s logem WIN XP, kde se pohybuje modrý proužek a pak to skončí na černé obrazovce. Login obrazovka se už nezobrazí, disk nepracuje. Při provozu na síť jede vše bez problému. Když během práce odpojím zdroj, NB normálně na baterii pracuje, pouze se na ní nerozjede systém. Kde může být problém ?


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 21:06:52, on 2.4.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
c:\WINDOWS\system32\ifxspmgt.exe
c:\WINDOWS\system32\ifxtcs.exe
C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe
c:\WINDOWS\system32\IfxPsdSv.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\10.0\SharedCOM\RoxWatch10.exe
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
C:\Program Files\Norton Ghost\Shared\Drivers\SymSnapService.exe
C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\10.0\SharedCOM\RoxMediaDB10.exe
c:\Program Files\Hewlett-Packard\IAM\bin\asghost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
C:\WINDOWS\system32\AccelerometerSt.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe
C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe
C:\Program Files\Roxio\CinePlayer\DMXLauncher.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\WINDOWS\system32\qttask.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\X-Lite\X-Lite.exe
C:\Program Files\iTV\iTV.exe
c:\Program Files\Hewlett-Packard\Embedded Security Software\PSDrt.exe
C:\Program Files\Restore Desktop\RestoreDesktop.exe
C:\WINDOWS\OETRN.EXE
C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\acrobat_sl.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\Ad-Watch2007.exe
C:\Program Files\Common Files\AVerMedia\AVerQuick\AVerQuick.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE
C:\PROGRA~1\HEWLET~1\Shared\HPQTOA~1.EXE
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
O2 - BHO: IE7Pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll
O2 - BHO: Podpora odkazu pro Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: ContributeBHO Class - {074C1DC5-9320-4A9A-947D-C042949C6216} - C:\Program Files\Adobe\/Adobe Contribute CS3/contributeieplugin.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: WebTransBHO Class - {2DB66063-BB98-466A-AA0D-3E7ACF5ED853} - C:\WINDOWS\WebIE.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O2 - BHO: Credential Manager for HP ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - c:\Program Files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ItIEAddIn.dll
O3 - Toolbar: WebTranslator - {BFC32E1D-EE75-4A48-BC60-104E11EE2431} - C:\WINDOWS\WebIE.dll
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Contribute Toolbar - {517BDDE4-E3A7-4570-B21E-2B52B6139FC7} - C:\Program Files\Adobe\/Adobe Contribute CS3/contributeieplugin.dll
O3 - Toolbar: Spb Wallet - {2913D3DD-9363-4C21-B205-C19A584A0674} - C:\Program Files\Spb Wallet\SpbWalletToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe c:\PROGRA~1\HEWLET~1\IAM\Bin\ASTSVCC.dll,RegisterModule
O4 - HKLM\..\Run: [IFXSPMGT] c:\WINDOWS\system32\ifxspmgt.exe /NotifyLogon
O4 - HKLM\..\Run: [AccelerometerSysTrayApplet] C:\WINDOWS\system32\AccelerometerSt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start
O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] "C:\Program Files\Roxio\CinePlayer\DMXLauncher.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\Ad-Watch2007.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\system32\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [XSC SIP Client] "C:\Program Files\X-Lite\X-Lite.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [iTV] C:\Program Files\iTV\iTV.exe
O4 - HKCU\..\Run: [RestoreDesktop] C:\Program Files\Restore Desktop\RestoreDesktop.exe
O4 - HKCU\..\Run: [OEXPRESS] C:\WINDOWS\OETRN.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?
O4 - Global Startup: AVerQuick.lnk = C:\Program Files\Common Files\AVerMedia\AVerQuick\AVerQuick.exe
O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Převést cíl vazby do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Převést cíl vazby do existujícího PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Převést do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Převést vybrané vazby do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Převést vybrané vazby do existujícího PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Převést výběr do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Převést výběr do existujícího PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Přidat do stávajícího PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Send to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Vytvořit mobilní oblíbenou položku… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: WebTran - {7E6A20FB-153F-402c-A84B-1A64E1955D3D} - C:\WINDOWS\WebIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {BFC32E1D-EE75-4A48-BC60-104E11EE2431} - (no file)
O9 - Extra button: (no name) - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748449} - C:\WINDOWS\WebIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Nastavit překladač - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748449} - C:\WINDOWS\WebIE.dll
O9 - Extra button: (no name) - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748450} - C:\WINDOWS\WebIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Slovník - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748450} - C:\WINDOWS\WebIE.dll
O9 - Extra button: (no name) - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748451} - C:\WINDOWS\WebIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Přeložit &označený text - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748451} - C:\WINDOWS\WebIE.dll
O9 - Extra button: (no name) - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748452} - C:\WINDOWS\WebIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Přeložit &stránku - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748452} - C:\WINDOWS\WebIE.dll
O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: APSHook.dll
O20 - Winlogon Notify: DeviceNP - C:\WINDOWS\SYSTEM32\DeviceNP.dll
O20 - Winlogon Notify: OneCard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ASWLNPkg.dll
O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
O23 - Service: Adobe Version Cue CS3 - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Version Cue CS3\Server\bin\VersionCueCS3.exe
O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
O23 - Service: HP ProtectTools Device Locking / Auditing (FLCDLOCK) - Hewlett-Packard Ltd - C:\WINDOWS\system32\flcdlock.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Security Platform Management Service (IFXSpMgtSrv) - Infineon Technologies AG - c:\WINDOWS\system32\ifxspmgt.exe
O23 - Service: Trusted Platform Core Service (IFXTCS) - Infineon Technologies AG - c:\WINDOWS\system32\ifxtcs.exe
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe
O23 - Service: OpenVPN Service (OpenVPNService) - Unknown owner - C:\Program Files\OpenVPN\bin\openvpnserv.exe
O23 - Service: Personal Secure Drive service (PersonalSecureDriveService) - Infineon Technologies AG - c:\WINDOWS\system32\IfxPsdSv.exe
O23 - Service: Roxio UPnP Renderer 10 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Roxio\Digital Home 10\RoxioUPnPRenderer10.exe
O23 - Service: Roxio Upnp Server 10 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Roxio\Digital Home 10\RoxioUpnpService10.exe
O23 - Service: LiveShare P2P Server 10 (RoxLiveShare10) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\10.0\SharedCOM\RoxLiveShare10.exe
O23 - Service: RoxMediaDB10 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\10.0\SharedCOM\RoxMediaDB10.exe
O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 10 (RoxWatch10) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\10.0\SharedCOM\RoxWatch10.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: SessionLauncher - Unknown owner - C:\DOCUME~1\Rodsten\LOCALS~1\Temp\DX9\SessionLauncher.exe (file missing)
O23 - Service: SymSnapService - Symantec - C:\Program Files\Norton Ghost\Shared\Drivers\SymSnapService.exe
O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

--
End of file - 16968 bytes
Rodsten
Junior

Odeslat příspěvekod bubu1 8. 4. 2008 21:15

Log je v poriadku.
Takze pocitac ide zo siete normalne, ale ked napojite baterku, tak sa klasicky do win nedostanete.

Skusal ste sa dostat do nudzoveho rezimu? Pri bootovani, pri starte win mackat F8 a nasledne klik na SAFE MODE.
bubu1
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Rodsten 9. 4. 2008 06:14

Ano, zkousel a do nouzoveho rezimu jsem se dostal. Parkrat se mi stalo, ze jsem se do systemu nedostal i pri napajeni ze zdroje a tak jsem cely system radeji preinstaloval. Do konce zaruky NB zbyva neco pres mesic, tak jsem chtel vyresit, zda se jedna o SW ci HW problem. Nyni to funguje bez problemu. Toto tema je mozno uzamknout. Diky za radu.
Rodsten
Junior


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků