Pomalý NTB Prosím o kontrolu logu

Antivirové programy, firewally, viry, spyware, aktuální hrozby

Moderátor: Moderátoři Živě.cz

Odeslat příspěvekod filip893 11. 4. 2013 21:06

Ahoj,

poslední dobou se mi extrémně zpomalil NTB, často nereaguje na pokyny spuštění programů. Když běží screensaver, občas po pohnutí myší místo toho aby se objevila obrazovka se screensaver zastaví (vykreslování nějakých čar) a nic se neděje. Normálně používám Google Chrome, který se někdy seká, v Opeře, která je čistá bez doplňku se mi to nestává.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 20:58:36, on 11.4.2013
Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16476)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\RtHDVCpl.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe
C:\ProgramData\BrowserProtect\2.6.1125.80\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BrowserProtect.exe
C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Windows\ehome\ehtray.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia Suite\NokiaSuite.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe
C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe
c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe
c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtBty.exe
c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe
C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclToBTSrv.exe
C:\Users\Filip\Desktop\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.crawler.com/search/dispatche ... p=aus&qkw=%s&tbid=60347
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll
O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll
O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll
O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe hwSetUP
O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba TEMPRO] C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKCU\..\Run: [NokiaSuite.exe] C:\Program Files\Nokia\Nokia Suite\NokiaSuite.exe -tray
O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2iexp.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2iexp.dll
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: eBay - {C08CAF1D-C0A3-40D5-9970-06D067EAC017} - http://www.webtip.ch/cgi-bin/toshiba/tracker_url.pl?CZ (file missing)
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab
O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~2\browse~1\261125~1.80\{c16c1~1\browse~1.dll
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL
O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
O23 - Service: SAS Core Service (!SASCORE) - SUPERAntiSpyware.com - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE.EXE
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
O23 - Service: BrowserProtect - Unknown owner - C:\ProgramData\BrowserProtect\2.6.1125.80\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BrowserProtect.exe
O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe
O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe
O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe
O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe
O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe
O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

--
End of file - 8891 bytes
What kind of operating system does it use?
It's... Vista!
We're going to die!
filip893
Kolemjdoucí
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod gotzinger 11. 4. 2013 21:47

Zmáčkněte CTRL-ALT-DEL, vyberte Spustit správce úloh (nebo je to i po kliku pravým na dolní pruh) a v záložce Procesy (Zobrazit procesy všech uživatelů) se podívejte, co Vám nejvíc žere procesor případně paměť.

-- 11. 4. 2013 21:49 --

... jinak já jsem vypnul Sidebar (ten tam vidím i v tom Vašem logu), protože i na čtyřjádru žral několik procent CPU. Sidebar zmizne po odstranění všech gadgetů z plochy.
gotzinger
Junior


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků