Kontrola logu HiJack, prosim

Antivirové programy, firewally, viry, spyware, aktuální hrozby

Moderátor: Moderátoři Živě.cz

Odeslat příspěvekod khonsun 16. 3. 2008 22:14

Dobry den. Stahl jsem novy firewall Comodo, nainst. a po jakychsi dotazech modra obrazovka a system vypnut. Pak se mi to nejak podarilo a sel jsem na posledni zalohovany bod se starym Comodem. Ted to chodi, ale prosim proto o kontrolu. Dekuji.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
Scan saved at 21:04:09, on 16.3.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
C:\WINDOWS\vsnp2std.exe
C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\LW-WORKS Software\Clipboard Recorder\clipboard_recorder.exe
C:\Program Files\SmartClock\SmartClock.exe
C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSec.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
C:\PROGRA~1\Symantec\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe
C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe
C:\Program Files\T-Mobile\Web'n'walk Manager\Manager.exe
C:\Program Files\Miranda IM\miranda32.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Apli\HiJack\HiJackThis_v2.0.0.0.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.2.7.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Alcohol Toolbar Helper - {8126A4A5-BFD3-46FE-BBDF-BFB5CF78E489} - C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll
O3 - Toolbar: WebTranslator - {BFC32E1D-EE75-4A48-BC60-104E11EE2431} - C:\PROGRA~1\WEBIE.DLL
O3 - Toolbar: ExtraTorrent Toolbar - {3DA353C2-FE7F-428C-B494-791DCDAF516E} - (no file)
O3 - Toolbar: Alcohol Toolbar - {ED4BD629-C1B6-4399-8A34-02CCAA921DC9} - C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
O4 - HKLM\..\Run: [snp2std] C:\WINDOWS\vsnp2std.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] C:\Program Files\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start
O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKCU\..\Run: [Clipboard Recorder] "C:\Program Files\LW-WORKS Software\Clipboard Recorder\clipboard_recorder.exe" -startup
O4 - HKCU\..\Run: [SmartClock] C:\Program Files\SmartClock\SmartClock.exe /boot
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Office Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Send To &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O8 - Extra context menu item: Stáhnout Free Download Managerem - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm
O8 - Extra context menu item: Stáhnout video Free Download Managerem - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlfvideo.htm
O8 - Extra context menu item: Stáhnout vybrané Free Download Managerem - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm
O8 - Extra context menu item: Stáhnout vše Free Download Managerem - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Vytvořit mobilní oblíbenou položku... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
O9 - Extra button: Zdroje informací - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: WebTran - {BFC32E1D-EE75-4A48-BC60-104E11EE2431} - C:\PROGRA~1\WEBIE.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748450} - C:\PROGRA~1\WEBIE.DLL
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Nastavit překladač - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748450} - C:\PROGRA~1\WEBIE.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748451} - C:\PROGRA~1\WEBIE.DLL
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Přeložit &označený text - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748451} - C:\PROGRA~1\WEBIE.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748452} - C:\PROGRA~1\WEBIE.DLL
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Přeložit &stránku - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748452} - C:\PROGRA~1\WEBIE.DLL
O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microso ... 9629586734
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microso ... 9629385828
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7D8A0580-DEDC-4100-B687-626FA41E2928}: NameServer = 62.141.0.1 213.162.65.1
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\guard32.dll
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Proces mezipaměti kategorií součástí - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
O23 - Service: COMODO Firewall Pro Helper Service (cmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe
O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe
O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSec.exe
O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2004\WinStylerThemeSvc.exe (file missing)

--
End of file - 9361 bytes
khonsun
Junior

Odeslat příspěvekod bubu1 21. 3. 2008 02:20

Toto fix:
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
O3 - Toolbar: ExtraTorrent Toolbar - {3DA353C2-FE7F-428C-B494-791DCDAF516E} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run:[KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
bubu1
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod khonsun 22. 3. 2008 12:17

Jeste, ze tomu nekdo rozumi. Ucinil jsem a dekuji.
Za 27 let mi bude 100.
khonsun
Junior

Odeslat příspěvekod bubu1 22. 3. 2008 14:09

Nemas zac :-)
bubu1
Junior
Uživatelský avatar


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků