špatný internet- prosím nutně o kontrolu

Antivirové programy, firewally, viry, spyware, aktuální hrozby

Moderátor: Moderátoři Živě.cz

Odeslat příspěvekod j.1.r.k.a 10. 12. 2008 16:22

Mám pár problému, proto bych poprosil o kontrolu logu. Moc prosím :oboze

1)Jelikož jsem se dočetl o tomto:
http://digitalne.stahuj.centrum.cz/fire ... ni-trojan/

A náhodou jsem před přečtením článku Greasemonkey nainstaloval tyk bych se chtěl ujistit že je vše ok.
Plug-in jsem odinstaloval, firefox pro jistotu taky (stejně jsem potřeboval aktualizovat), pc projel avastem a Windows Defenderem ale tak jistota je jistota.

2)Dále řeším problém s internetem viz. zde:
http://www.viry.cz/forum/viewtopic.php?p=579301#p579301

jde mi hlavně o tu pomalost intenetu a o toto:

3)
eště pro uplnost se mi v opeře stava že při načítání stranky když je stránka skoro plně načtena tak najednou jakoby skočí bíla stranka a ta stranka se načíta rychleji znovu.

Jelikož co jsem hledal na internetu tak by to mohl spusobovat nějaký malware (trojan, spyware nebo něco podobného)

4) dneska se mi v opeře stava že chci otevřít nějakou stranku na pozadí ale ona se nenačte a místo ni jen bíla stranka a ja musím stranku aktualizovat a přitom zustat na tom listu.


Prosím o kontrolu logu jelikož nějak se mi to nelíbí.

Zde log:
log je z učtu s omezenýma pravama na kterém pracuji

1) normálně spuštěný HiJackThis:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 18:09:14, on 9.12.2008
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Windows\RtHDVCpl.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
C:\Program Files\TOSHIBA\Registration\ToshibaRegistration.exe
C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
C:\Program Files\Avast\Avast4\ashDisp.exe
C:\Windows\System32\WTClient.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe
C:\Windows\ehome\ehtray.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe
C:\Program Files\Sandboxie\SbieCtrl.exe
C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\InputPersonalization.exe
C:\Windows\system32\conime.exe
C:\Users\JP\Desktop\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [KeNotify] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] \HWSetup.exe hwSetUP
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WTClient] WTClient.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] Skytel.exe
O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] TOSCDSPD.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SandboxieControl] "C:\Program Files\Sandboxie\SbieCtrl.exe"
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll
O9 - Extra button: Kniha klipů HP - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
O9 - Extra button: HP Chytrý výběr - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
O9 - Extra button: eBay - {C08CAF1D-C0A3-40D5-9970-06D067EAC017} - http://www.webtip.ch/cgi-bin/toshiba/tracker_url.pl?CZ (file missing)
O13 - Gopher Prefix:
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9ED1A31F-C773-462C-91BA-DE8C983D766E}: NameServer = 62.141.0.1 213.162.65.1
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Sandboxie Service (SbieSvc) - tzuk - C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe
O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe
O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe
O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe
O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
O23 - Service: WinTab Service (WinTabService) - Tablet Driver - C:\Windows\System32\Drivers\WTSRV.EXE

--
End of file - 7086 bytes2) HiJackThis spuštěny jako správce
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 18:09:37, on 9.12.2008
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe
C:\Windows\RtHDVCpl.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\Registration\ToshibaRegistration.exe
C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
C:\Program Files\Avast\Avast4\ashDisp.exe
C:\Windows\System32\WTClient.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe
C:\Windows\ehome\ehtray.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe
C:\Program Files\Sandboxie\SbieCtrl.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\InputPersonalization.exe
C:\Windows\system32\conime.exe
C:\Users\JP\Desktop\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [KeNotify] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] \HWSetup.exe hwSetUP
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WTClient] WTClient.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] Skytel.exe
O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SandboxieControl] "C:\Program Files\Sandboxie\SbieCtrl.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-21-1560948258-4291777890-1847828125-1001\..\Run: [TOSCDSPD] TOSCDSPD.EXE (User 'JP')
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll
O9 - Extra button: Kniha klipů HP - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
O9 - Extra button: HP Chytrý výběr - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
O9 - Extra button: eBay - {C08CAF1D-C0A3-40D5-9970-06D067EAC017} - http://www.webtip.ch/cgi-bin/toshiba/tracker_url.pl?CZ (file missing)
O13 - Gopher Prefix:
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9ED1A31F-C773-462C-91BA-DE8C983D766E}: NameServer = 62.141.0.1 213.162.65.1
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Sandboxie Service (SbieSvc) - tzuk - C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe
O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe
O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe
O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe
O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
O23 - Service: WinTab Service (WinTabService) - Tablet Driver - C:\Windows\System32\Drivers\WTSRV.EXE

--
End of file - 7498 bytesProsím o pomoc nějak se mi to nelíbí. :oboze
j.1.r.k.a
Junior

Odeslat příspěvekod Milanr1 13. 12. 2008 08:29

Z logu nelze vypozorovat příznaky napadení OS malwarem. Nezapomeň však, že HJT není schopen vysledovat rootkit.
Přistupuješ do internetu rozumně pouze pomocí Sandboxu, který do vlastního OS nic nevpustí. Tak čeho se bojíš?

K Tvému problému:
1) stáhni z MS a spusť MS Network Monitor (netmon.exe) a pokus se zjistit, která služba zabírá nejvíce síťového pásma (máš jich tam mnoho :-/

2) dočasně na zkoušku zastav nepotřebné služby (pokud je opravdu nutně nepotřebuješ), např. pomocí msconfig:
O4 - HKLM\..\Run: [WTClient] WTClient.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe
O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe
O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
O23 - Service: WinTab Service (WinTabService) - Tablet Driver - C:\Windows\System32\Drivers\WTSRV.EXE
Odstraň nesmysl:
O9 - Extra button: eBay - {C08CAF1D-C0A3-40D5-9970-06D067EAC017} - http://www.webtip.ch/cgi-bin/toshiba/tracker_url.pl?CZ (file missing)
a vyzkoušej funkci internetu.

3) pokud nic z toho nepomůže: hoď dodavateli ten mizerný GPRS na hlavu :-/
Milan
Milanr1
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod kejki3 13. 12. 2008 09:23

Nějak tam chybí O6 a O20
kejki3
VIP uživatel
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod j.1.r.k.a 14. 12. 2008 12:54

Milanr1 píše:Z logu nelze vypozorovat příznaky napadení OS malwarem. Nezapomeň však, že HJT není schopen vysledovat rootkit.
Přistupuješ do internetu rozumně pouze pomocí Sandboxu, který do vlastního OS nic nevpustí. Tak čeho se bojíš?

K Tvému problému:
1) stáhni z MS a spusť MS Network Monitor (netmon.exe) a pokus se zjistit, která služba zabírá nejvíce síťového pásma (máš jich tam mnoho :-/

2) dočasně na zkoušku zastav nepotřebné služby (pokud je opravdu nutně nepotřebuješ), např. pomocí msconfig:
O4 - HKLM\..\Run: [WTClient] WTClient.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe
O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe
O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
O23 - Service: WinTab Service (WinTabService) - Tablet Driver - C:\Windows\System32\Drivers\WTSRV.EXE
Odstraň nesmysl:
O9 - Extra button: eBay - {C08CAF1D-C0A3-40D5-9970-06D067EAC017} - http://www.webtip.ch/cgi-bin/toshiba/tracker_url.pl?CZ (file missing)
a vyzkoušej funkci internetu.

3) pokud nic z toho nepomůže: hoď dodavateli ten mizerný GPRS na hlavu :-/


Sandbox nepoužívám na prohlížení internetu ale jen na testování programu.
To že jej mám pořád spuštěný tak to asi musí být a nepřišel jsem na to jak to vypnout.

Zkusím se podívat na ten network monitor.

Díky.
j.1.r.k.a
Junior

Odeslat příspěvekod j.1.r.k.a 14. 12. 2008 13:13

Tak ty tři položky jsem teda pomocí msconfigu vypl (v tabu "po spuštění")

Kód: Vybrat vše
O4 - HKLM\..\Run: [WTClient] WTClient.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions


Ale se zbytkem si nevím rady ten jsem tam nenašel (v tom "po spuštění" asi to bude jinde)
j.1.r.k.a
Junior

Odeslat příspěvekod M4jkeee 14. 12. 2008 14:43

j.1.r.k.a píše:Ale se zbytkem si nevím rady ten jsem tam nenašel (v tom "po spuštění" asi to bude jinde)

Autoruns ;-)
M4jkeee
Junior

Odeslat příspěvekod j.1.r.k.a 14. 12. 2008 18:50

Tak jsem si stahl ten MS Network Monitor.
Ale nevíte někdo prosím jak to ovládat a jak v tom zjistit potřebné info.

Díky.
j.1.r.k.a
Junior


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků